เรามองท้องฟ้าเดียวกันอยู่ใช่ไหม
________________

เรามองท้องฟ้าเดียวกัน
แต่เราอาจจะเห็นต่างกัน

เราฟังเสียงคลื่นด้วยกัน
แต่เราอาจจะได้ยินต่างกัน

เราเดินจับมือกัน
แต่เราอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกัน

บรรยากาศก็ดูจะคล้ายๆกัน
แต่ความรู้สึกอาจจะต่างกัน

เหมือนเราสองคนที่ดูเหมือนจะมีอะไรคล้ายๆกัน
แต่ถ้าความรู้สึกต่างกัน
ก็เหมือนท้องฟ้ายามเย็นกับยามเช้า
☁️☁️☁️

➖ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ➖
SHARE

Comments