ฉันรักษาแผลตัวเองอีกครั้ง
เขาบอกว่า สังคมอุดมปัญญา
แต่ยิ่งเราเติบโตเราจะยิ่งเรียนรู้ว่า
" สังคมอุดมปัญหา "
ปัญหาจากคนด้วยกัน
ปัญหาจากสภาพแวดล้อม
ปัญหาจากตัวเราเอง
ปัญหาจากทุกสรรพสิ่งในโลกที่ถาโถมเข้าใส่ตัวเราเป็นสิ่งย้ำเตือนการเติบโตของมนุษย์อย่างเราๆได้เป็นอย่างดี
ทุกสิ่งคอยย้ำเตือนเราว่า
เราผ่านโลกมาหลากหลายแง่มุมเหลือเกิน
คนเราย่อมมีบาดแผลจากประสบการณ์ต่างๆเป็นเรื่องธรรมดา
บาดแผลเหล่านั้น ไม่ว่าจะฝากรอยไว้ หรือจางหาย แต่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้น ถึงแผลจะที่เดียวกัน
แต่เจ้าของแผลแต่ละคน รู้สึกเจ็บกับแผลเหล่านั้น
" ไ ม่ เ ท่ า กั น "
บางแผลแม้แต่มองยังไม่อยากมอง
บางแผลสามารถซ้ำรอยจนไม่รู้สึกอะไรได้อีก
บางแผลเกิดแล้วเกิดอีกกับที่เดิมๆ
แต่ก็นั่นแหละ มันเกิดขึ้นแล้ว
จะรักษา หรือปล่อยมัน ก็สุดแล้วแต่เจ้าของแผล
..อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะว่า ถึงแผลจะที่เดียวกัน
แต่เจ้าของแผลแต่ละคน รู้สึกเจ็บกับแผลเหล่านั้น
" ไม่เท่ากัน "


SHARE
Writer
Bonuss
- 155 CM. girl -
" ไม่กินเนื้อ ไม่กันคิ้ว ถนัดซ้าย พิมพ์รู้เรื่องกว่าพูด"

Comments