ตะกอนข้างใน
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่ร่วมงานกันคุยเล่นกันปกติ..จนวันหนึ่งเกิดไม่เข้าใจกัน ทะเลาะเหมือนสงครามเย็น เพียงเพราะผู้ชายคนเดียว...
สิ่งที่คนพี่เห็นมันทำให้เกิดการแบ่งแยกกัน จนไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนน้องได้อีกต่อไป ผู้ที่ให้กำลังใจและค่อยเชียร์คนพี่ และพูดในแง้ลบของคนน้องก็ยังมีอยู่...คนพี่จะพูดคุยเรื่องงานกับคนน้องเท่าที่จำเป็น

จนเวลาผ่านไป...คนพี่ได้รู้เรื่องความจริงทั้งหมดของผู้ชายคนนั้น ว่าเขาคนนั้นทำเรื่องที่ไม่สมควรกับคนน้อง...มันยิ่งทำให้คนพี่เข้าใจอะไรมากขึ้น อคติที่มีนั้นลดลง...และคนพี่ก็กลับมาคุยกับคนน้องเหมือนที่ควรจะเป็น

แต่...สิ่งที่คางใจคนพี่อยู่นั้นมันคือคนที่ทำเหมือนคอยเชียร์คนพี่อยู่นั้นกลับคบหาแบบไม่เปิดเผยกับผู้ชายคนนั้นเสียเอง....


SHARE
Writer
Lomphathuan
etc.
ชอบเขียน(ไม่เก่ง) ชอบอ่าน ชอบวาด ชอบคุย

Comments