จะมองความดีของผู้อื่นอย่างไร
เช้าวันหนึ่งระหว่างที่นั่งเรียน อาจารย์ผู้สอน ตั้งคำถามขึ้นมาว่า ความดีคืออะไร? เราเองก็คิดคำตอบขึ้นมาในใจว่า ความดีคือสิ่งที่ทำแล้วก่อประโยชน์ให้ผู้อื่น ในระหว่างนั้นอาจารย์ก็เดินตระเวนถามรอบๆห้อง พอได้ยินคำตอบของคนอื่นทำให้ความคิดของตนเองหยุดสักพักแล้วเกิความไม่แน่ใจคำตอบของตัวเองเช่นกัน ทุกคนตอบด้วยคำพูดต่างกัน แต่ในความหมายคล้ายกัน เช่น
ความดี คือสิ่งดีๆที่ทำแล้วตัวเอง-คน สบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นรวมทั้งตัวเราเอง 
ความดี คือสิ่งที่ทำแล้วสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ความดี คืิอสิ่งที่เราคิดว่ามันดี หนูไม่รู้จะอธิบายยังไง..บลาบลาบลา
ในระหว่างที่่ฟังคำตอบของคนอื่นเราก็เกิดคำถามกับความคิดของตัวเองว่า อะไรคือความหมายของความดี ใช่ ความดีเป็นการสร้างประโยชน์แก่คนอื่นๆ แต่ขัดแย้งนิดหน่อย เช่น การที่เราขอลอกงานเพื่อน แต่เพื่อนไม่ให้เราลอก แต่ให้อีกคนลอก ในสถานการณ์นี้ สิ่งที่เพื่อนเราให้งานคนอื่นที่ไม่ใช่เราลอกงาน เราเห็นเรารู้สึกลบกับเขาทั้งๆที่เขาก็ทำดีเหมือนกัน แต่ทำไมเราไม่มองว่ามันเป็นความดี เราใช้อะไรตัดสิน เรามองจากอะไร ก็เพราะว่า เรามองจากตัวเอง เราถึงรู้สึกแบบนั้น เหมือนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเคยถามว่าทำไมตัว I ในภาษาอังกฤษถึงได้เขียนตัวใหญ่ คำตอบคือ ก็เพรามนุษย์เนี่ยยึดตัวเองเป็นหลัก ไปอยู่ไหนฉันใหญ่ตลอด มันก็คล้ายๆกัน สักพักอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา เช่น เพื่อนแกคนนึงสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นคนดีมาก ช่วยเหลือแกทุกอย่าง มารับไปเรียนด้วยกันเวลาฝนตก แต่เป็นคนที่เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่ โดดเรียนบ่อย คนอื่นมองว่าคนนี้ไม่ดี แต่แกว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดี จิตใจดี แล้วแกก็ถามกลับว่าเขาเป็นคนดีไหม...

สุดท้ายอาจารย์ก็เฉลยว่า การจะมองเห็นความดีที่ผู้อื่นทำ เราต้องลดอัตราความเป็นตัวเอง ลดลดความเป็นปัจเจกบุคคลลง แล้วเราจึงจะมองเห็นความดีจากผู้อื่น 

พอจบประโยคที่อาจารย์พูดจบ เราถึงกลับพูดหรือตอบตัวเองไม่ได้ เพราะสิ่งที่ได้ยินเป็นคำตอบที่ขัดเจนที่สุด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่จริง 
SHARE
Writer
Ahomebody
moonwalk
มนุดที่แวะมาเขียนปีละหน

Comments