กระจกใส
เรายืนอยู่หน้ากระจก 
บางครั้งมันก็ใส
ทำให้เรามองเห็นเธอที่ยืนอยู่อีกฟากบางครั้งมันก็กลายเป็นกระจกเงา 
ที่เห็นเพียงแค่ตัวเองเท่านั้น

แม้อยากจะสัมผัส 
ก็คงได้แต่ความเย็นจากผิวกระจก

แม้จะส่งเสียงออกไป 
ก็สะท้อนกลับมา...


เธออยู่อีกฝั่ง
ฉันอยู่อีกฝั่ง
จะมีทางไหนที่เราจะได้เจอกัน
กระจกตรงหน้า ไม่มีแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด


ฉันอยู่ตรงนี้ ที่ได้แต่มองเธอ
เธออยู่ตรงนั้น ที่ไม่รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้

ไม่มีวันรู้เลย... SHARE
Writer
Feeldownwithme
Other
นี่คือเรื่องราวเศร้าๆหม่นๆ ของคนๆหนึ่ง

Comments