Patternการตอบคำถามภาษาอังกฤษ แค่จำไปใส่ความคิดเห็นก็ใช้ได้เลย

วันนี้ได้นำรวบรวมและคัดเลือกประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษที่จะทำให้ภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียว

แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าในนี้เป็นเพียงแต่ตัวอย่างส่วนหนึ่งและเป็นการใช้ตอบคำถามในรูปแบบต่างๆแบบคร่าวๆเช่นการเสนอความคิดเห็นเป็นลำดับขั้นตอน,การถกเถียง,แสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และคำเชื่อมต่างๆ ที่จะทำให้การพูดนั้นดูไหลลื่นไม่ติดขัด ฟังเป็นธรรมชาติ หากนำไปฝึกฝนเป็นประจำ รวมทั้งคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเปิ้ลยกตัวอย่างมาในบางส่วนเผื่อเวลาเราใช้จะได้มีความหลากหลายไม่ใช่พูดซ้ำไปซ้ำมาในคำเดิม

วิธีการฝึกง่ายมากๆเลยคะ แค่ลองค้นหาหัวข้อเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ จริงๆจะเป็นข่าวก็ได้นะคะ แล้วลองเอามาเสนอความคิดเห็นเหมือนเรากำลังคุยกับใครสักคนหรือยืนอภิปรายหน้าทีประชุมเช่น เราเห็นด้วยกับเนื้อหาในบทความนี้ อย่างแรกเลยเพราะว่า......อย่างที่2นั่นก็คือ.... และเหตุผลสุดท้ายนั้น.....สรุป จบปิ้ง

เห็นไหมคะแค่จำแล้วนำไปใส่ความคิดเห็นหรือclauseย่อยๆของเราลงไปแค่นี้ก็ดูเหมือนมือโปรเลย
แต่ต้องดูความหมายและเลือกใช้ให้ถูกเนื้อหาบทความและสถานการณ์ค่ะ

มาดูในส่วนต่างๆที่เปิ้ลเลือกมากันคะ

การขึ้นต้น Introduction
- I’m going to talk/ descricb about
- I’d like to talk about
- Well, there are a wide range of
- Actually, there is quite an array of
- There are many options to choose from
- Well, It s difficult to say, but
- Off the top of my head I d say
- I’m not really know much about that, but
- Let s begin / start with

ความคิดเห็นแรก Point1
- The first point I d like to mention is
- The most important point about ( rephrase question ) is
- The main thing you need to know is

ความคิดเห็นที่สอง Point2
- On top of that I can also add that
- Another interesting point is
- Not only that, but……..is also exceedingly

ความคิดเห็นที่สาม Point3
- I would like to explain that
- Moving onto the question regarding ( rephrase question ),what I would like to make clear is that

ความคิดเห็นสุดท้ายLast point
- Finally, I d like to discuss( rephrase question )
- Finally then, if there is still enough time, I would also like to mention that

สรุป
-Summing it up,
- So, to sum it up
-In conclusion

ความคิดเห็นที่ 1
การเสนอความคิดเห็น(เห็นด้วย)
- I completely agree with you
- That s so true/right
- Exactly
- You re absolutely right
- That s a good point/important point
- I agree with you entirely
- I couldn’t agree more
- You make a very good point
- Yes, indeed
- I entirely agree with you on that
- You have got a good point there
- Marvelous
- Yes, that’s obvious

การเสนอความคิดเห็น(เห็นด้วยบางส่วน)

- I agree up to a point, but
- that’s true but
- It sounds interesting, but
-I see your point, but
- That’s partly true, but
- It is only partly true that
- I agree with you in principle but
- Well, you could be right

การเสนอความคิดเห็น(ไม่เห็นด้วย)

-I disagree (with you), I’m afraid.
-I don’t quite agree there.
-Do you really think so/believe that?
-I don’t think you’re right/that’s right.
-I don’t want to argue with you, but ....
-I don’t think so.


How to interrupt politely
- I’m sorry, but
- Can/May I add something
- Sorry to interrupt, but
- Sorry, but may I say something
- Forgive me for interrupting, but
- Could I come in at this point

Asking for clarification
- What do you think?
-What’s your opinion?
-Would you like to say something?
-What are you ideas?

Referring back
- As we are saying earlier
-To go back to what I was just saying
-As I said/mentioned earlier/before
- If I may just return/go back/revert briefly to what I was saying

Giving your opinion
- It seems to me
- From my point of view
- To my way of thinking
- Personally, I believe
- In my opinion
-In my view
-As far as I know
- You can take it from me that
- It s a fact that
- Nobody will deny that
- The point I’m trying to make is
- Let me put it this/ another way
- What I actually meant was


Giving an explanation
- Look, it’s like this
- The reason for this is
- What I mean is
-The main problem is

Making suggestions
-Why don’t we/you…
-How about…
-I suggest that we/you…


คำแสดงความคิดเห็นรูปแบบอื่นๆ
เท่าที่รู้ As I see it, for all I know, To my knowledge
จริงๆแล้วคือ Actually , The fact is , As a matter of fact
ผลปรากฏว่า It turned out that, It appeared that
นอกจากนี้ Moreover, Furthermore ,Besides ,To add to it, In addition
อย่างไรก็ตาม However ,Nevertheless ,Nonetheless
แม้ว่า Though ,Even though, Although
ในขณะที่ While, Whereas
แทนที่ Instead
ในทางกลับกัน In contrast ,On the other hand, On the contrary
ดังนั้น As a result, As a consequence ,For this reason, That is why ,Therefore
ตัวอย่างเช่น To demonstrate ,For example, For instance, such as
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Particularly ,In particular ,Specifically, especially

จริงมีอีกหลายคำนะคะแต่อาจจะไม่ได้ใส่มาหมดเอามาบางส่วนให้เป็นไอเดียเดี่ยวถ้าเปิ้ลเจอเอกสารเก่า
จะนำมาเพิ่มเติมให้แน่นอนคะคำศัพท์ที่อาจจะได้ใช้ในการทำ Discussion และคำตัวเลือกในหมวดหมู่เดียวกัน

กลุ่มคำ Adverb ที่สามารถมาเปลี่ยนจากในฟอร์มด้านบนได้เลยคะ เพื่อใครเบื่อใช้คำเดิมๆแต่ไม่มีไอเดีย
Totally Fully Partly Definately Absolutely firmly strongly Hignly entirely certainly precisely quite extramly greatly
กลุ่มที่1
idea view point aspect perspective vision
กลุ่มที่2
necessary essential need must
กลุ่มที่3
plenty abundant substantial exceed
กลุ่มที่4
solution way solve figure out handle face seek
กลุ่มที่5
big huge massive grand enormous
กลุ่มที่6
try attempt endeavor
กลุ่มที่7
discuss talk argue debate
กลุ่มที่8
support encourage favor contribute
กลุ่มที่9
problem issue
กลุ่มที่10
estimate about approximately
กลุ่มที่11
launch inform notify state
กลุ่มที่12
share divide
กลุ่มที่13
understand know realize
กลุ่มที่14
clear obvious
กลุ่มที่ 15
former before previous
กลุ่มที่ 16
perfect excellent remarkable wonderful best

ใครที่คิดว่าคำไหนเราได้ใช้เยอะหรือพูดๆแล้วติดลองหาสมุดเล่มเล็กๆสักเล่มมาจดและหาคำใกล้เคียงดูสามารถช่วยได้เยอะเลยคะและอย่าลืมทบทวนบ่อยๆน้อยที่สุดแค่เปิดอ่านผ่านตาอย่างน้อยก็ยังดี

SHARE
Writer
PEMI
Instructor
Welcome to my world my passion is sharing a valuable experiences, knowledge, and stories to reader on Storylog. I am hopefully you can get some inspiration after access here. Thank you for visiting my page.

Comments