ชีวิตมั่งคั่ง…ด้วยการมีสติ
เราให้ความสำคัญกับข้าวของแค่ไหน? ให้เกียรติในการดำรงอยู่ของมันมากพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนเช่นกันหรือเปล่า? แล้วข้างของเหล่านั้นมีอำนาจหรือพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทิศทางใดได้บ้าง?
 
กระเป๋าสตางค์ เป็นสิ่งที่อยู่กับเราแทบจะตลอดเวลา เพราะเราจำเป็นต้องมีที่เก็บรักษาเงินไว้จับจ่ายสิ่งต่างๆ เพื่อดำรงชีวิตและเพื่อความบันเทิง เรียกได้ว่าเป็นดังคู่หู แล้วกระเป๋าสตางค์ที่อยู่เราได้ให้อะไรกับชีวิตของเราบ้าง นอกจากใส่เงิน?

ภาวะทางอารมณ์และเหตุผลในการจับจ่ายในอดีต กำหนดว่าเราจะทำให้ปัจจุบันและอนาคตไปในทิศทางไหน เงินไม่สามารถเดินทางเองได้ มนุษย์เป็นเพียงคนกลางที่กำหนดทิศทางให้กับเงิน เป็นสื่องกลางระหว่าง รายรับ และ รายจ่าย

รูปแบบการใช้และเคลื่อนไหวของเงิน บ่งบอกรูปแบบชีวิตคนๆ นั้น บ่อยครั้งที่บ้านของคนที่ไม่มีเงิน กลับมีข้าวของมากกว่าคนรวย เพราะก่อนซื้อสนใจเพียงจำนวนมากกว่าคุณภาพ เมื่อมีแต่ของลดราคาที่ซื้อมาด้วยความคิดตื้นๆ จึงทำให้บ้านเต็มไปด้วยของที่ถูกลดคุณค่ามีอายุสั้น จนลามไปลดคุณค่าและคุณภาพชีวิตเรา

การใช้จ่ายอย่างให้เกียรติ ไม่ดูถูกทั้งตัวเงินและผู้รับเงินต่อจากเรา เมื่อได้ซื้อของมีคุณภาพ จะเกิดความพึงพอใจ ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตก็จะไปในทางที่ดี

การซื้อของแพง จะทำให้เราได้ตระหนัก ใช้เวลาคิดทบทวนในความต้องการครอบครองและใช้ประโยชน์จากของชิ้นนั้นมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนซื้อ คือของชิ้นนั้นจะต้องทำให้คุณค่าของตัวเราเองสูงขึ้นตามไปด้วย ต้องไม่ใช่เป็นแค่การใช้จ่ายที่ไร้สติ

สิ่งสำคัญที่กระเป๋าสตางค์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี คือ ทำให้เรารู้จักการบริหารจัดการอย่างมีสติ รอบคอบในทุกขณะ ใส่ใจในรายละเอียด และรู้จักพอดี....

จากหนังสือ : ชีวิตมั่งคงด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว
Junichiro Kameda (จุนอิชิโร คะเมะดะ) เขียน
ทินภาส พาหะนิชย์ แปล
สำนักพิมพ์ WE LEARN
SHARE
Writer
TAKUYA1091
Writer and Designer
...Welcome to Introspection Area...

Comments