ขอตำหนิผู้ปกครองที่บีบให้บุตรหลานเรียนในคณะที่ผู้ปกครองต้องการ
เรียน ท่านผู้ปกครอง

ผมรู้ตัวดีว่าผมไม่ควรละลาบละล้วงเขียนจดหมายเพื่อบังอาจตำหนิหรือคิดสั่งสอนผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยความที่ผมยังขาดทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิด้วยประการทั้งปวง ผมเป็นเพียงคนที่ถูกให้ความหมายว่าเป็น "เด็ก" ไม่อาจมีเสียงที่มีพลังมากพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

แต่ถึงกระนั้น ผมก็ยืนยันจะเขียนจดหมายนี้ ด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ทุกประการ เพื่อตำหนิผู้ปกครองที่ไม่ปล่อยให้บุตรหลานของท่านเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการอย่างอิสระ

ผมเข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ว่าพวกท่านอยากให้บุตรหลานของตนมีความมั่นคงในชีวิตจากการทำงานไม่กี่ประเภทที่มีรายได้สูงและมั่นคง เช่น แพทย์ ครู เป็นต้น แต่ในจดหมายนี้ผมอยากจะเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งที่พวกท่านรู้ทั้งรู้แต่ไม่เคยยอมรับว่าบุตรหลานของท่านไม่ได้อยากเรียนเลยแม้แต่น้อย

แต่ในความเป็นจริงโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้ายหรือแพทย์จบใหม่ทำงานติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ได้พักผ่อน หลายคนมีอาการทางจิตเวชจากสภาพการเรียนที่กดดัน ไม่มีความสุขในชีวิต ส่วนอาชีพที่พวกท่านดูถูกว่าเป็น "งานไส้แห้ง" เช่น งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลาย ล้วนมีตลาดที่รองรับและกำลังเริ่มขยายตัวในบริบทที่ทุกประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วิธีคิดคับแคบแค่มองว่าให้บุตรหลานเรียนบางอาชีพ เป็นวิธีคิดที่ไม่สมควรจะมีอยู่ต่อไปในสังคมไทย ในโลกที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพ การบังคับให้ลูกเรียนนั่นนี่นับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรงและไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลย

นอกจากที่ผมจะตำหนิการบังคับให้บุตรหลานเรียนนั่นนี่ การไม่ให้อิสระแก่บุตรหลานในการค้นหาตัวเองนับเป็นสิ่งที่ควรตำหนิเช่นกัน ผมจะไม่อภิปรายว่าการไม่ให้อิสระบุตรหลานนั้นเป็นอย่างไร ผู้ปกครองผู้มีกำลังทรัพย์ส่งเสียค่าเรียนกวดวิชาให้บุตรหลานคงมีสติปัญญามากเพียงพอที่จะไตร่ตรองด้วยตนเองอยู่แล้ว

ในนามของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านกระทำต่อบุตรหลาน "ด้วยความปรารถนาดี" ท่านคงไม่รู้ว่าท่านได้ทำร้ายบุตรหลานที่ทุกท่าน "รักอย่างสุดจิตสุดใจ" ไปเสียแล้ว

ได้โปรดพิจารณาจดหมายฉบับนี้ก่อนที่จะโกรธและตำหนิผู้เขียนจดหมาย หากพวกท่านไม่พอใจถ้อยคำในจดหมายฉบับนี้ ลองเปิดใจอันแคบๆ ของพวกท่านและรับฟังสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของบุตรหลานทุกท่านว่าพวกเขาต้องการอะไร

อย่าได้ทำร้ายพวกเขาด้วยคำว่ารักอีกเลย

ด้วยความเคารพ
สิกขา
13 ก.ย. 60
SHARE
Written in this book
มีความเรียง
เรียงความคิด ร้อยคำนึง หลากกาล หลายเทศะ
Writer
Moreyearold
Normal person
แก่ขวบ...คนธรรมดาที่ชอบเสพความคิดผ่านตัวอักษร และขีดเขียนบ้าง นาน นาน ที

Comments