ในวันที่สับสน
หลายวันที่ผ่านมานี้จัดได้ว่าเป็นวันที่ค่อนข้างแย่ซึ่งหากช่างใจแล้วค่อนข้างที่จะโน้มเอียงไปทางแย่มากๆซะมากกว่า
..บางเรื่อง บางอย่าง..
ไม่สิ
หลายเรื่อง หลายอย่าง
เรารู้ เราเข้าใจ เราประสบพบเจอ
เราเบื่อ เราไม่ชอบ
เราอยากเปลี่ยน 
เราอยากที่จะเปลี่ยนมันมาก
แต่
เราติดอยู่ที่คำว่า
แต่
เราทำไม่ได้ 
ไม่ใช่เพราะ ไม่อยากทำ
เราอยากทำ เราอยากเปลี่ยนแปลง
แต่ เราติดอยู่กับเงื่อนไข 
เราใจอ่อนกับเงื่อนไข
และเราใจอ่อนกับตัวเองมากเกินไป
อะไรๆเลยไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากความรู้สึกเรา
ที่รู้สึกเหมือนกับมีหิน
ถ่วงอยู่ในใจเรา
หนักขึ้นและหนักขึ้น        วนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับวัฏจักร     "ปัญหาเป็นวัฏจักร"SHARE
Writer
Ahomebody
moonwalk
มนุดที่แวะมาเขียนปีละหน

Comments