Lesson In Life
    มีคนๆหนึ่งได้เคยบอกกล่าวกับฉันเอาไว้อย่างเต็มใจว่า หากเวลาใดก็ตามที่เรารู้สึกสุขสมใจหรือสมหวังในสิ่งใด เราควรที่จะหันมารู้จักให้คำขอบคุณทีี่ดีแก่มันด้วยความสุดซึึ้งอย่างจริงใจ เพราะคำขอบคุณเหล่านั้นมันมีผลดีต่อจิตใจของเราเสมอ
แต่ถ้าหากว่าเมื่อวันใด เวลาไหน หรือช่วงเวลาใด เราเกิดมีความรู้สึกโศรกเศร้า เป็นทุกข์ระทมในหัวใจ และเวลานี้นี่แหละ! เรายิ่งจะต้องหันแลมองด้วยความรู้จักขอบคุณให้กับความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นสองเท่าเท่่่่านั้น เอาให้มันดังกึ่งก้องอยู่ภายใต้ในใจของเราให้ได้ แต่ถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีกับหัวใจของเรามากเท่านั้น หรือจนกว่าจิตใจของเราจะทำการซึมซับซาบซึ้งใจกับคำว่าขอบคุณที่มีค่าเหล่านั้น หรืออาจจะให้มากกว่าที่เราได้เคยให้คำขอบคุณ ในยามที่เราเป็นสุขรื่นเริงรำบำใจนั่นเอง เพราะความรู้จักขอบคุณนี้จะสะสร้างพลังงานที่่่ดีหรืออันทรงมีค่าให้แก่หััวใจของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องมานัั่งเสียให้อะไรสักอย่างไปสักนิดเดียวเลย...


ความรู้สึกขั้วลบ ต้องขจัดด้วยความรู้สึกขั้วบวกที่ดีเพียงเท่านั้น...


    และยังมีอีกดั่งประโยคหนึ่งที่เมืื่อฉันได้ลองลิ้มฟังหรือได้ตัดสินใจจะลองใช้สายตากวาดตัวอักษรทั้งหมดเหล่านั้น แต่แล้วฉัันก็กลับพบว่า หลังจากที่ได้อ่านฟังมันด้วยใจ ฉันกลับได้ความรู้สึกดีจากการอ่่่านประโยคนี้อย่่่างเอามากจริิิิงๆ ซึ่งประโยคสั้นๆที่มีความอยู่ความว่า...คนที่มีความสุขในสิ่งที่มี ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเพีีีียงเล็กน้อย แต่แน่นอนคนในลักษณะนี้ กลับพบว่าเขาจะใช้ชีวิตได้ดี... ใช่หรือไม่! Cr.คนปลอบใจที่่่อยู่่่่่ในใจ^^


ยิ่งถ้าคุณสุขใจกับสิ่งเล็กๆน้อยที่ดีในชีวิตของตัวคุณเองได้มากน้อยเพียงใด หัวใจของคุณก็จะมีโอกาสสัมผัสกับความรู้สึกดีๆมากขึ้นเท่านั้น

    เพีียงแค่คุณหันมาหมัั่นเติมเต็็ม เอาแค่ชิิ้นส่่่วนทีี่เป็นความสุข หรืือเป็นความรู้สึึึกดีๆต่อหััวใจของคุณด้วยตัััวของคุณเองได้ คุณก็นับว่าเป็นบุคคลคนๆหนึ่งที่น่าอิจฉาในชีวิตแล้วล่ะค่ะ และถ้าหากว่าคุณได้ถามกลับมายัังฉันด้วยเอ่ยขึ้นมาว่า มันเป็นเพราะอะไรล่ะ! คนๆนั้นถึงได้เป็นคนๆหนึ่งที่น่าอิจฉาคนนึง และหลังจากนี้ฉันก็จะตอบกลับไปยังคุณว่า เพราะมันไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เกิดขึึ้นง่ายๆกับแด่ทุกๆหัวใจของคนเราทุกคนไปหรอกน่ะ ที่จะได้รับของขวััญชิ้นดีๆแบบนี้ไป


หัวใจแต่ละดวงของคนเรา ถ้ามองไปลึกๆในความเป็นจริงแล้ว มันมีความรู้สึกหิวโหยต่อความรู้สึกดีๆทั้งหมดทั้งมวลเสมอ เพราะมันเปรียบดั่งเป็นใยอาหารที่สำคัญที่สุดของหัวใจนั่นเอง...


Lesson into my life has a good meaning to me always.😁


ปล. ใครอ่านแล้วรู้สึกดีและยิ้มได้บ้้้้าง?
อย่าลืมมาบอกใต้คำเม้นนี้ให้รู้กันด้วยน่ะ555 


SHARE
Writer
Kindness
ครูที่ปรึกษา
จงทำต่อไป

Comments