ใครว่า ไม่เสี่ยง
คำว่า "เสี่ยง" มันน่ากลัว 

แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่เสี่ยงหรอครับ?

งานประจำหรืออิสระที่มั่นคงและปลอดภัย ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตการทำงานและเริ่มต้นวางแผนการเงินที่ดีครับ

แต่ถ้าคิดในระยะยาว ถ้าคุณ "ไม่วางแผนให้ดี" ที่จะทำหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย งานที่มั่นคงและปลอดภัยหนึ่งงานของคุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ปลอดภัยน้อยลง และเสี่ยงมากขึ้นในอัตราก้าวหน้าครับ เพราะเราจะเริ่มทำงานไม่ไหวในช่วงบั้นปลายชีวิตและจะไม่มีใครเริ่มอยากจ้างคุณ หรือคุณโดนเจ้านายบีบให้ออกกลางคัน หรือโดนปลดออกในช่วงวิกฤต​เศรษฐกิจ​

"การทำสิ่งใหม่ๆมันเสี่ยง ทุกคนเข้าใจดี แต่การไม่ลงมือทำอะไรเลย คือ เสี่ยงที่สุด"

ทุกวันนี้มี "เครื่องมือ" มากมายที่จะคอยช่วยคุณในเรื่องของ "งานเสริม (Side Hustle)​" และ "การเงิน"

คุณต้อง "ลด" ความเสี่ยงลง จากการ "กระจาย" ความเสี่ยงออกไปใน "งานเสริม (Side Hustle)​" หรือ "การลงทุน" ต่างๆ

ขอเพียงคุณ​ศึกษา​ในสิ่งที่คุณอยากจะทำ และออกไปลงมือทำ ถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวบ้าง แต่มันก็ดีกว่าล้มเหลวจากการตกงานจากงานประจำหรืองานอิสระมั่นคงและปลอดภัย​กว่าเยอะ
"การลดความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง ไม่ใช่ทำสิ่งที่มั่นคงหรือเสี่ยงน้อยที่สุดเพียง 1 อย่าง แต่คือการทำสิ่งที่เสี่ยงน้อย ปานกลาง และมาก หลายๆอย่าง"
SHARE
Writer
Polakrit
Writer, Reader
The only man who never makes a mistake is the man who never does anything.

Comments