ชีวิตดีขึ้นหลายๆ ด้าน...ด้วยการจัดระเบียบ
ถ้าเราให้เวลาสักนิดลองสังเกตชีวิตหลายๆ มุม จะค้นพบความไม่เป็นระเบียบบางอย่างของชีวิต ตั้งแต่ความรกของโต๊ะทำงานไปจนถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ หากนั่งลงตรวจค้นเราจะพบว่าสาเหตุที่รกได้มากมายนั้นไม่ได้มาจากข้าวของหลายอย่างที่ไม่ได้ใช้เพียงอย่างเดียว แต่มาจากความคิดและทัศนคติที่รบกวนสมอง
 
ปัญหาที่แท้จริงนั้น ไม่ได้แค่มาจากความเสียดายหรือความคิดว่าจะเผื่อใช้เท่านั้น การยึดติดอดีตในที่มาของสิ่งของ และความกังวลถึงความเป็นไปของมันก็ทำให้ความรกบังเกิดได้ ถ้ามองผิวเผินก็จะรู้แค่ว่าบ้านรก แต่จริงๆ แล้วส่งผลกระทบไปถึงทัศนคติ ความสุข และการดำเนินชีวิตไปข้างหน้า
ปล่อยวางและเปิดใจ เป็นทัศนคติเบื้องต้นที่ช่วยให้ชีวิตรู้จักความเป็นระเบียบ ค้นพบว่าตัวเองเป็นอย่างไรและต้องการอะไรที่ทำให้มีความสุข

การปรับวิธีคิดให้รู้จักเก็บและทิ้งให้เป็น ไม่เพียงทำให้บ้านดูสะอาดตา ยังช่วยให้เราเดินต่อไปข้างหน้า ชีวิตก้าวหน้า และเป็นระบบจนสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี

ผลลัพธ์จากการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นระเบียบ อาจแตกต่างไปแต่ละบุคคล แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจะเป็นเรื่องดี เพราะปัญหาในอดีตที่ผูกขาเราไว้ถูกจัดการคลี่คลายลง เราจะสามารถเดินต่อไปได้อย่างโล่งใจ ค้นพบความปลอดโปร่งในปัจจุบัน ค้นพบว่าตัวเองเป็นอย่างไร และช่วยให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความสุข 

จากหนังสือ ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว
คนโด มาริเอะ เขียน
โยซุเกะ, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล
สำนักพิมพ์ WE LEARN
SHARE
Writer
TAKUYA1091
Writer and Designer
...Welcome to Introspection Area...

Comments