ค่าของสิ่งของที่ถูกมองอย่างตั้งแง่(จากทั้งตัวเราเองและคนอื่น)
ของบางอย่างที่เรา
ทำให้คนบางคน
ค่าของสิ่งนั้น
บางที
มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับความรู้สึก
ของเราตอนทำ
หรือความรู้สึก
ตอนที่เราอยากให้เค้า
แต่มัน
ขึ้นอยู่กับความรู้สึก
ของคนที่รับเพราะว่า เราวาดหวังไว้กับรีแอคชั่นของเขาว่าจะแสดงออกซึ่งความสุขที่เขามีมากน้อยขนาดไหนบ้างเราก็น้อยใจ 
เพราะเราตั้งใจทำให้เค้า
ยังคงจำความรู้สึกมากมาย
ในตอนที่เราอยากทำ
ในตอนที่เราอยากให้เค้า
ในตอนที่อยากรู้ว่่าถ้ามอบให้เขาแล้ว
เขาจะรู้สึกอย่างไร
น่าเสียดายที่บางทีที่เขารู้สึกดีใจน้อยไปกว่าที่เราคาดหวัง ที่เรารู้สึกอย่างนั้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราคาดหวังในตัวเค้ามากเกินไป

เขาเองก็น้อยใจ อาจจะด้วยเหตุผลเดียวกันกับเรา
SHARE
Written in this book
เรื่องเก่าที่เรายังรู้สึก
แด่คนที่หายไป
Writer
Ahomebody
moonwalk
มนุดที่แวะมาเขียนปีละหน

Comments