ภ า พ จำ ใ น วั น เ ก่ า.
รูปภาพ
ที่ถูกถ่าย
ได้บอกเล่าเรื่องราว
ชีวิต
ความทรงจำ
ของ
ความรู้สึก
ได้บอกกับเราว่า
เรามีความสุขมากมาย
ขนาดไหน และ
กำลังคิดอะไรอยู่
ผ่านมาและผ่านไป
บ้างก็เกิดวกวน
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับ
เปิดเพลงแล้วกดRepeat
แต่สิ่งที่ต่างไปคือ
การสัมผัส
ความรู้สึกของการรู้สึก
ของใจเราต่อเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น
ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง
ไม่มีความเห็นบ้าง
พูดไม่ออกบ้าง
และมากไปกว่านั้นคือ
บอกตัวเองไม่ถูกเลย
ว่าเราควรจะบอกใจ
ให้รู้สึกยังไง มีความคิดเกิดขึ้น
ในสมอง
ไม่รู้ ไม่รู้อะไรทั้งนั้น
การรู้สึก ณ ตอนนั้นกลับไม่มี
ความรู้สึกและคำตอบใดใดให้ตัวเอง
เหมือนกับว่าเราเปิดโหมดป้องกันตัวเอง
เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งและบ่อยครั้ง
รู้สึกเหมือนกับว่าโหมดการรับรู้
มันถูกทำให้ด้านชา ไปแล้ว
ราวกับ ..ภาพจำในวันเก่าที่เรายังรู้สึก(เจ็บปวด)


SHARE
Written in this book
เรื่องเก่าที่เรายังรู้สึก
แด่คนที่หายไป
Writer
Ahomebody
moonwalk
มนุดที่แวะมาเขียนปีละหน

Comments