ทำไมขึ้นเครื่องบินต้องปิดมือถือนะ...
หลายครั้งที่หลายคนขึ้นเครื่องบิินแล้วเมื่อเครื่องบินพร้อมจะ Take Off หรือ Landing ก็จะมีพี่แอร์ หรือพี่สจ๊วต เดินเช็ค ถ้าเจอใครใช้มือถือก็จะขอให้ปิดในช่วงเวลาดังกล่าว

แล้วทำไมต้องปิดด้วยหล่ะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่า "แล้วทำไมต้องปิดด้วยหล่ะ" มือถือเครื่องเล็กแค่นี้จะไปมีผลอะไรกับเครื่องบินลำโตๆ แถมสมัยนี้ยังมี Flight Mode อีกต่างหาก ที่ตัดสัญญาณทุกอย่าง (จริงแค่ตัดสัญญาณมือถืออย่างเดียว) 

จริงอยู่ที่ประเด็นว่าสัญญาณมือถือนั้นรบกวนระบบนำร่อง หรือ ระบบสื่อสารระหว่างนักบิน กับ หอบังคับหรือไม่นั้นยังคงเป็นเรื่องสงสัยของหลายคน ในอดีตอาจจะรบกวนได้จริง แต่ในปัจจุบันระบบนำร่องและระบบสื่อสารมีการพัฒนาจากอดีตขึ้นมากแล้ว ซึ่งหลายบริษัทของเครื่องบินก็มีการออกมาบอกว่ามือถือนั้นไม่มีผลอะไรกับเครื่องบิน 

แต่....... มันยังคงมีเหตุผลด้านความปลอดภัยด้านอื่นอีกที่ทำให้ผู้โดยสารต้องปิดมือถือเพียงช่วงเวลาดังกล่าว นั่นคือ
การให้ผู้โดยสารอยู่ในเตรียมพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งต่างๆหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาTake Off และ Landing
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของการนั่งเครื่องบินนั่นคือช่วงเวลา Take Off และ Landing นั่นเอง ในภาษาวงการการบินเรียกว่า "Critical 11 minutes" หรือ "11 minutes Critical Phase" แบ่งเป็น 3 นาทีตอนเครื่องขึ้น และ 11 ตอนเครื่องลง เป็นช่วงเวลาที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะเกิดในช่วงเวลาเหล่านี้ ฉะนั้นก่อนเครื่องขึ้น หรือ ลง ลูกเรือก็จะทำการให้ผู้โดยสารอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งต่างๆหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาTake Off และ Landing
การปิดมือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกพกพาต่างๆ(รวมถึงเครื่องเล่นเกมส์พกพา Ipad Ipod Tablet Laptop E-Book) เพื่อต้องการให้ผู้โดยสารพักการจดจ่อโฟกัสกับมือถือ หรืออุปกรณ์พกพาจนอาจจะพลาดจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารจากลูกเรือ หรือนักบิน หรือสภาพแวดล้อมรอบข้างของผู้โดยสารเอง เพราะเวลาที่เราจดจ่ออะไรมากๆบางครั้งก็จะเหมือนปิดการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบข้าง

หลายครั้งที่ผู้โดยสารก็เป็นผู้สังเกตุการณ์ที่ดีให้กับลูกเรือในจุดที่ลูกเรือมองไม่เห็น เป็นหูเป็นตาให้ลูกเรือได้ในช่วงเวลา Take off และ Landing สามารถบอกกล่าวถึงความผิดปกติของเครื่องบินได้ในช่วงเวลา Take off หรือ Landing 

การขอเพียงแค่เวลา 11 นาทีที่สำคัญนั้นก็เพียงเพื่อความปลอดของผู้โดยสารเอง 😊😊😊
Have a Happy Pleasant Flight

ด้วยรักจาก
Moon Girl
SHARE

Comments