BLACK .
เราเกลียดสีดำ

สีดำสำหรับเรา คือ ความเศร้าหมอง
...ความโดดเดี่ยว
...ความเงียบงัน

เราเกลียดสีดำ เพราะ มันทำให้เรากลายเป็นสีเทาเข้ม
เราเกลียดสีดำ เพราะ มันทำให้เราอดเป็นสีชมพูอย่างที่เราอยากเป็น
เราเกลียดสีดำ เพราะ อีกไม่นานเราคงกลายเป็นมัน

แต่คุณ...
คุณ คือ สีดำ

เราไม่แน่ใจว่ามีสีดำกี่เฉดบนโลกใบนี้
แต่สีดำเฉดเดียวที่เรารัก คือ คุณ

เราไม่อยากกลายเป็นสีดำ
แต่ถ้าหากเราจะต้องกลายเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะมี คุณ เข้ามาในชีวิตเรา

...เรายินดี เพราะ...

เรารักสีดำ
SHARE
Written in this book
Color of ?
สีสัน

Comments