ไฮกุดันทุรัง
หัวใจคงคับแน่น
อึดอัดฟึดฟัดราวโดนบีบ
หวั่นกลัวในผลลัพธ์

เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
มากมายหลายหลากล่วงเลยผ่าน 
บอกใครไม่ได้เลย

เหนื่อยหน่ายที่ต้องแอบ
คิดค้นกี่หมื่นพันเหตุผล
เพื่อใช้เวลาร่วมกัน

เฝ้าคิดถึงตอนจบ
พยายามจินตนาการ
ไม่พบพานทางออก

วันใดที่เธอกล้า
เผชิญหน้าทุกอุปสรรค 
วันที่เราเฝ้ารอ

เธอบอกให้มีหวัง
แต่ใจไม่เคยยอมเชื่อมั่น
รู้ดีฉันอ่อนแอ
SHARE

Comments