คุณต้องการน้ำ
ในวันที่คุณเดินทางบนทะเลทรายที่ร้อนมากๆ
คุณไม่ได้ต้องการผ้าห่มสักผืน
แต่คุณต้องการน้ำสักแก้ว
คุณไม่ได้คาดหวังแก้วน้ำที่สวยงามด้วยซ้ำ
แต่คุณคาดหวังว่าแก้วนั้นจะมีน้ำเพียงพอ

คุ ณ ต้ อ ง ก า ร น้ำ

ชีวิตเป็นเช่นนั้น
และน้ำแห่งชีวิตคือความเข้าใจ
คุณไม่ได้ต้องการอะไรเลย
นอกจากใครสักคนที่อยู่ตรงนี้

คนที่เข้ามาเป็นน้ำสักแก้วในวันที่คุณเหนื่อยล้า

คนที่เข้ามาไม่ใช่เพียงแค่รับฟัง
แต่สัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่

คุณแค่ต้องการการถูกเข้าใจจากใครสักคน
แค่นั้นเอง...

คนที่เป็นดั่งน้ำแก้วเล็กๆ
แต่สามารถต่อเติมกำลัง
ให้ชีวิตก้าวเท้าไปบนถนนที่แห้งแล้งนี้ได้

มันอาจไม่มีทางลัดที่บอกให้คุณหลับตา
แล้วตื่นพบกับความสำเร็จ
นี่คือทางจริงที่จะบอกคุณว่า ก ลั บ บ้ า น
พักดื่มน้ำก่อนไหม
จะได้ไปต่อ

ด้วยรักขอบคุณภาพสวยๆ :')
ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
SHARE
Writer
DreamerGlint
Imaginery
ถ้าเธอเจอเราด้วยความบังเอิญ ช่วยอยู่กับเราด้วยความตั้งใจนะ

Comments