Cloud ☁️
อาทิตย์นี้เมฆสวย สวยจนควรบันทึกเป็นภาพ สุดท้ายได้แค่ตัวอักษร

โชคของบุญตามากมายสองสามวันนี้จังหวะชีวิตดีที่ได้เห็นท้องฟ้าสวยๆติดต่อกัน สองวันแรกก็วนิลาสกาย ส่วนวันนี้เห็นฟ้าแหวกเมฆเป็นเส้นๆแต่ก็แอบเสียดายเช่นทุกครั้ง ได้พบเจอสถาการณ์สวยๆดันดูเพลินจนลืมบันทึกบอกตัวเองเบาๆว่าควรต้องติดนิสัยพกกล้องไว้เสมอๆติดใกล้ตัวมากกว่านี้หยิบจับได้มากกว่า บันทึกได้มากกว่า จดจำได้มากกว่า  มากกว่าแค่ต้องพิมพ์เผื่อบันทึกมันตามหลังแบบนี้

I Miss your vanila sky ✍🏻


SHARE

Comments