ขออภัย ที่ไม่ให้เครดิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทุกสิ่งเกิดจากตัวเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง
บางครั้งที่คิดว่า โชคดี แต่จริงๆแล้วเป็นโอกาสอย่างง่ายที่เราไขว่คว้ามันไว้ได้ ต่างหาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในเรื่องการทำให้เรามั่นใจและมีความหวัง แต่สุดท้าย กานลงมือทำ จะนำพาให้เราสมหวังในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่การอ้อนงอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
        ตัวเรานี่แหละจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเราเอง
SHARE
Writer
AkkhapholNack
Invester AmwayABO
Plongza...Phuagaun

Comments