กฎหมาย
“การให้อำนาจแก่กฎหมายก็เป็นเสมือนการให้อำนาจแก่พระเจ้าหรือเหตุผล แต่การให้อำนาจแก่บุคคลเป็นการให้อำนาจแก่สัตว์ แม้ว่าจะเป็นคนที่ดีที่สุด แต่ก็สามารถเสียคนได้เพราะกิเลสตัณหา”กฎหมายธรรมชาติ

 แม้ฉันจะเข้าใจดีว่ากฎหมายมันไม่สามารถรอศีลธรรมได้ แต่ถ้าคนเราทำผิดศีลแค่หนึ่งข้อมันก็ทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายแล้วนะ มันจะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเหรอ
หรือเราอย่าเอาความรู้สึกใส่ในกฎหมายเราก็เข้าใจ แต่เราก็รู้สึกว่ามันต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วยถึงจะยุติธรรม ต้องทำให้รู้สึกสิว่ามันยุติธรรมไม่ใช่ทำให้ยอมรับคำที่เขาตัดสินว่ามันยุติธรรมเพราะมันเป็นกฎหมาย 
SHARE
Writer
jmio1310
DreAMeR
DREAMER IS THE DREAM OF ME.

Comments