กบฏวัยเยาว์ในดินแดนแห่งการเติบโต
เธอคือวัยวันที่ยังคงเฉิดฉายอยู่ในห้วงอดีตอันแสนตราตรึง

แม้วันเวลาพรากเยาว์วัยอันรุ่งโรจน์ของเธอ

คร่าความบริสุทธิ์สดใสที่เปล่งปลั่ง

และตีตรวนความหาญกล้าของเธอไว้

เธอยังคงเป็นดาวดวงน้อยในคืนเดือนมืดของฉันเสมอ

เธอสุกสกาวส่องแสงจากที่อันไกลแสนไกลในความเวิ้งว้างของความทรงจำที่ถูกบรรจุเป็นจำนวนเอนกอนันต์ลึกลงไปในก้นบึ้งแห่งดวงใจ

เด็กน้อยผู้อันตธานหายไปในม่านหมอกแห่งการเติบโต

เด็กน้อยผู้ผลัดหลงจากทางเดินของการเป็นผู้ใหญ่

เธอไม่ได้รับอนุญาติให้เดินร่วมทางกับการเปลี่ยนแปลง

เหล่าผู้รังสรรค์ ผู้ถือครองอาณาจักรแห่งวันฉกรรจ์

พวกเค้าบอกว่าเพราะเธอกล้าหาญมากเกินไป

ความกล้าหาญของเธอทำให้สังคมผิดเพี้ยน ผิดแผกไปจากสิ่งที่สังคมนิยม เธอจะนำพาความวุ่นวายมาสู่ระบบเดิมของพวกเค้า

พวกเค้ายังพูดต่อว่าความซื่อตรงและใสซื่อของเธอเป็นอันตราย

เพราะในโลกของคนเหล่านั้น ความซื่อตรงคือความอ่อนแอ และหากเธอใสซื่อเธอจะถูกเอารัดเอาเปรียบ

จินตนาการอันพิสดารของเธอนั่นก็ของต้องห้าม พวกเค้าเหล่านั้นบอกเธอว่าของพรรค์นั้นมันไร้สาระ รังแต่จะทำให้เสียเวลา และเธอจะถูกตราหน้าเป็นพวกช่างฝัน หลักลอย

ศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มีเธอก็ต้องปลดมันออก ในดินแดนแห่งการเติบใหญ่เธอไม่ได้รับอนุญาติให้พกพาความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิม สิ่งเดิมที่ผู้คนในดินแดนแห่งการเติบใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ระบบธรรมเนียมและการปฏิบัติจะกลายเป็นที่ยึดมั่นเดียวของเธอเท่านั้น

พวกเค้าเชื่อว่าเธอจะนำมาซึ่งความวุ่นวายและควบคุมไม่ได้

หากเธอยังคงดื้อดึง เธอจะถูกยัดเยียดข้อหาของความเป็นกบฏ

และโทษของเธอคือการกลายเป็นบุคคลชายขอบและเนรเทศ

และข้อห้ามที่สำคัญที่สุดคือ เธอจะไม่ได้รับอนุญาติให้ตั้งคำถาม

ข้อสงสัยของเธอจะถูกจำกัดในสิ่งที่พวกเค้าคิดว่าสมควร

ความอยากรู้อยากเห็นที่เธอมีอย่างเต็มเปี่ยมจะถูกริดรอน

การตั้งคำถามมีโทษมหันต์อย่างที่เธอคาดไม่ถึงเชียวล่ะ

ในโลกแห่งวัยเติบใหญ่ ความอ่อนโยนที่เธอมีจะถูกตีตราว่าเธออ่อนแอและขี้แพ้

ความเห็นอกเห็นใจของเธอ จะเป็นถูกมองว่าเธออ่อนต่อโลก ไม่ประสาต่อสิ่งใดๆ และพวกเค้าจะบังคับให้เธอแข็งกร้าวเพื่อปกป้องตัวเธอเอง

นํ้าใสใจจริงของเธอจะถูกทดสอบ พวกเค้าจะล่อลวงเธอ

ทรยศเธอ หักหลังเธอในชนิดที่ฉันไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยคำได้

ความจริงใจของเธอจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เธอถูกทำร้ายซํ้าแล้วซํ้าเล่า

หากเธอสัตย์ซื่อจนเกินงาม พวกเค้าจะผลักไสเธอ

เธอจะกลายเป็นความแปลกแยก เธอจะกลายเป็นจุดสีขาวเล็กๆในกระดาษสีดำอันแปดเปื้อน

ความหมายของสิ่งดีงามที่เธอเคยรับรู้และสัมผัสจะถูกสั่นคลอน

นิยามเหล่านั้นจะถูกขีดเขียนขึ้นใหม่ตามอำเภอใจกลุ่มผู้ถือครอง

ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวนอยู่ในวัฏจักรแห่งความขัดแย้งและความรุนแรง พวกเค้าผลัดกันแพ้และชนะ

ผู้ใดกุมชัยผู้นั้นก็ถือสิทธ์แห่งการให้ความหมายความดีงามและความชั่วช้า รวมถึงความหมายและนิยามในสิ่งที่เธอเคยเชื่อและศรัทธาจะถูกฉีกทิ้งและวาดขึ้นใหม่

เหล่าคนแห่งดินแดนแห่งการเติบใหญ่จะจับเธอล้างนํ้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ และโยนทุกสิ่งที่เธอเคยมีทิ้งไป

ภาระหนักอึ้งที่เธอมิปราถนาจะถาโถมเข้าหาเธอ

เริ่มแรกพวกเค้าจะให้การศึกษาเธอ

เค้าเหล่านั้นจะให้เธอเรียนรู้ในวิชาที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนกลไกระบบทางสังคมดั้งเดิมเท่านั้น

เธอไม่รับได้อนุญาติให้เรียนรู้อื่นใดนอกเหนือจากนี้ เพื่อป้องการการกบฏของเธอ และเช่นกันการคิดต่างคือความผิดร้ายแรง

ในระบบการศึกษานั้นเธอจะถูกปลูกฝังให้แข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอจะไร้ซึ่งมิตรสหาย เมื่อเธอหันไปรอบกายเธอจะต้องระแวดระวังผู้ร่วมแข่งขันในสนามเดียวกันกับเธอ

ผู้เติบใหญ่เหล่านั้นจะโปรยถ้อยจอมปลอม ที่ว่าเธอต้องเป็นที่หนึ่งจึงจะได้รับเกียรติยศ พวกเค้าให้สัญญากับเธอ

สัญญาที่ว่าชีวิตเธอจะรุ่งโรจน์และมั่งคั่งแค่ไหนหากเธอเป็นผู้ชนะ

เธอจะเป็นผู้ครอบครองชื่อเสียงและเงินทอง

เธอจะถูกเรียกว่าผู้มีความรู้ มีการศึกษา

นั่นเป็นการหล่อเลี้ยงเปลือกจอมปลอมให้เธอตั้งแต่วัยเยาว์

แต่เธอรู้ไหม เธอกำลังถูกหลอกให้ไปเป็นทาส เป็นไปหนึ่งในฟันเฟือนเพื่อขับเคลื่อนระบบของพวกเค้าให้รุดหน้า เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเหล่าคนที่อยู่เหนือสุดของยอดพีระมิด

หลังจากนั้นเธอจะได้รับกระดาษหนึ่งใบ

เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่า เธอคือผู้มีการศึกษาและสมบรูณ์พร้อม

เธอจะสับสนและมืดหม่น

งงงวยในกระแสลมหวนแห่งชีวิต เธอจะไร้ทิศทาง

แต่ในท้ายที่สุดเธอจะถูกหยิบยกและเชื้อเชิญให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งผู้เติบใหญ่

พวกเค้าโยนสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบและหน้าที่

เธอจะได้รับสิทธิ์ให้เลือกหัวโขนในแต่ละหน้าที่ตามแต่ที่สังคมระบบเดิมระบุไว้

เธอจะถูกเคี่ยวกรำให้ฝึกซ้อมในบทบาทนั้นๆให้ดี

เพราะอะไรน่ะหรือ หากไม่แล้วเธอจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกไม่เอาไหน และไม่ประสบความสำเร็จ

และใช่การประสบความสำเร็จคือรางวัลแห่งการแสดงของเธอ

เธอจะได้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในโรงละครขนาดใหญ่

เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนระบบกลไกกั้งเดิมให้หมุนเวียนต่อไป

พวกเค้าจะดื่มกินความหนุ่มสาวจากเธอ

ใช้ความทะเยอทะยานผลักดันเธอ

เธอต้องพบต่อสู้และดิ้นรนในหลากหลายรูปแบบ

ต่อสู้เพื่อบทบาทใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้น

เพื่อเป็นฟันเฟืองตัวที่ใหญ่ขึ้น

เพื่อเคลื่อนตัวสู่ชั้นต่อไปของพีระมิด

เธออยากเป็นคนสำคัญ

และนั่นล่ะคือสิ่งที่ผู้เติบใหญ่คาดหวังจากเธอ

เมื่อเธออยากเป็นคนสำคัญ เป็นใครสักคน

เป็นอะไรที่นอกเหนือจากตัวเธอ

พวกเค้าทำสำเร็จ เธอติดกับอย่างถอนตัวไม่ออก

และทางเดียวที่เธอจะกลายเป็นใครสักคนได้นั้น

เธอต้องยอมขายตนเอง ขายความเป็นคนเพื่อบทบาทที่ดีกว่าเดิม

ขายวิญญาณให้เหล่าผู้เติบใหญ่

พวกเค้าแสยะยิ้มเมื่อแววตาความเป็นคนหมดสิ้นไปจากตัวเธอ

เธอกลายไปเป็นเครื่องจักรรับใช้สังคมแห่งการเติบใหญ่โดยสมบรูณ์แบบ

วันแล้ววันเล่าผ่านไป เธออาจจะพบรักและเริ่มสร้างครอบครัว

เธอคิดหวังว่าครอบครัวที่เธอสร้างจะนำพาความอิ่มเอมมาสู่หัวใจที่แห้งแล้งของเธอ

ใช่เธอมีลูกน้อยที่น่ารัก มีภรรยาที่เข้าอกเข้าใจ

แต่เหตุใดความอ้างว้างในหัวใจของเธอมิอาจถูกเติมเต็มได้เลย

หัวใจและวิญญาณของเธอยังคงรํ่าร้องและกระหายการอิ่มเอมประเภทที่เธอมิอาจแสวงหาได้จากสังคมที่เธออยู่

ในบางคืนเธอจะสะดุ้งผวาในกลางดึก

ความกลัวและกลัดกลุ้มหมองหม่นหลอกหลอนเธอเเม้ในยามหลับฝัน

และเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกที ชีวิตก็เคลื่อนคลายมาสู่วัยวันที่เรี่ยวแรงของเธอถดถอย ดวงตาของเธอเริ่มพร่าเลือน

อนาคตคือความโรยราของเธอ เธอแห้งเหี่ยวราวกับดอกไม้ที่เติบโตท่ามกลางทะเลทราย

ณ เวลานี้เธอยังคงมีบทบาทสำคัญที่ต้องแสดง เธอมาไกลจากที่เธอจากมา ชั้นบนของพีระมิดช่างหนาวเหน็บและโดดเดี่ยว

เมื่อความสำเร็จในช่วงชีวิตที่ผ่านมา เธอได้ช่วงชิงมันมาจนหมดสิ้น เธอโหยหาอิสะภาพ

เธอตะโกนสุดเสียงในความอ้างว้าง

ไม่มีเสียงใดตอบกลับมา เธอได้นำพาตัวเธอออกมาห่างไกลจากฝั่งของอิสระเมื่อนานมาแล้ว

นับตั้งแต่วันที่เธอตัดสินใจก้าวข้ามมายังดินแดนแห่งการเติบใหญ่

นับตั้งแต่วันที่เธอขายตนเองและวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมนั้นๆ

เธอตระหนักได้ในวินาทีดั่งกล่าวว่าเธอต้องอยู่ในสถานะทาสไปจวบจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเธอ

ฉันจึงใช้พละกำลังเฮือกที่ยังเหลือเพื่อระลึกถึงเธอ

เด็กน้อยผู้ที่ฉันทำหล่นหายเมื่อนานมาแล้ว

ในความมืดมิดสุดท้ายฉันเห็นเธอพร่างพราว

ดวงดาวดวงน้อยของฉัน

ขอเธอจงเจิดจรัสเพื่อบอกใบ้ผู้คนไม่ให้หลงลืมความกล้าหาญและความเชื่อมั่นที่เธอมี

เพื่อนำทางในวันที่พวกคนหนุ่มสาวหลงทาง

จงอย่าสิ้นสูญศรัทธาต่อโลกใบนี้

จงอย่าสิ้นสูญศรัทธาต่อสังคม

จงอย่าสิ้นสูญศรัทธาต่อผู้คน

ต่อให้โลกหรือสังคมที่เธออยู่จะร้ายกาจกับเธอเพียงใด

ต่อให้ผู้คนในสังคมจะไม่ใยดีเธอ ผลักไสเธอ

ขอเธอจงอย่าสิ้นสูญศรัทธาในตนเอง

เพราะความเชื่อมั่นและศรัทธาที่เธอมีจะเป็นดั่งแสงดาวที่นำทางตัวเธอและผู้คนในยามที่ฟ้ามืดมิด

จงกล้าหาญและศรัทธา


SHARE
Writer
Strangers1992
Reader
Reader.

Comments

nawtpal
11 months ago
ยอดเยี่ยม
Reply
Strangers1992
11 months ago
ขอบคุณครับ
Alternatum
11 months ago
อ่านแล้วนึกถึงคำนี้เลยเลยครับ Sweet little baby in a world full of pain.
Reply