ความคิด
ความคิดห้ามไม่ได้ และเลือกที่จะคิดได้ในสังคมของฉันในทุกวันนี้  มีเรื่องราวมากมายกระทบจิตใจตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมาใช้ชีวิต ในหนึ่งวันของฉันดูเหมือนจะเรียบง่าย เจอเรื่องราวซ้ำ ๆ ผู้คนเดิม ๆ แต่ในความเรียบง่าย มันก็ไม่ง่ายในเชิงความคิด ใช่! ฉันกำลังคิด เรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์ บางครั้งกับบางคนมันช่างเรียบง่าย แต่กับบางคนมันก็ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจ  ฉันมักจะตั้งคำถามอยู่กับตัวเองเสมอ  ทำไมผู้คนมักจะทำให้เรื่องง่าย ๆ กลายเป็นเรื่องที่ยาก ๆ  อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ซับซ้อน ความเป็นตัวตน  ยึดในอุดมการณ์ ความอคติ การไม่ยอมเปิดความคิด การไม่ให้อภัย การอิจฉา หรือแม้แต่ความกลัวการถูกปฏิเสธ ทุกอย่างล้วนสร้างความซับซ้อน ทุกอย่างล้วนอนิจัง กินลมกินแล้ง. สุดท้ายฉันก็เลือกที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันจะเป็น เพราะฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ ดังนั้นสิ่งที่ฉันจะทำได้ ณ ขณะนี้คือ ก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เดินออกมาเพื่อทำให้พื้นที่เดิมนั้นกว้างขึ้น  และเดินออกมาเพื่อให้เราอยู่บนพื้นที่ใหม่ที่โล่งและเรียบง่าย.  ความสัมพันธ์ ที่เรียบง่าย คือ "รัก"
 
SHARE
Writer
KanitChai
BlueSky99
ทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

Comments