ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและอบอุ่น
ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามปนไปด้วยความสุขและความทุกข์ความรักแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นความรักแบบครอบครัวหรือความรักแบบแฟนกันและความรักแบบเพื่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามควรรักษาไว้ให้ดีเพราะความรักจะทำให้เรามีความสุขและทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแต่บางทีความรักก็ไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเราใส่ใจมากเกินไปก็อาจทำให้เรานั้นรู้สึกหน่วงแต่บางทีความรักก็ทำให้เราไม่เหงาอบอุ่นความรักนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือความรักจากพ่อและแม่ครอบครัวพี่น้องเพราะจะทำใหเรารู้สึกไม่ขาดอะไรไปรู้สึกว่าเรามีพี้อมทุกอย่างแต่ความรักออีกประเภทหนึ่งคือความรักแบบแฟนเป็นความรักที่ดีถ้าเรารักษาไว้ได้นานๆซึ่งเราต้องหมั่นรักษาดูแลเอาใจใส่เหมือนกับการรดนํ้าต้นไม้ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเหมือนกับคนเราถ้าดูแลดีก็จะเป็นอยู่ร่วมกันอย่างดีจะไม่เกิดการมีปัญหาและจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และส่งผลให้เรานั้นเจอคนที่ดีใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์และมีความสุข
SHARE

Comments

Sohappy
2 years ago
So Good
Reply