สิ่งที่ได้จากสถานที่แห่งนั้น
เหตุการณ์บางอย่าง...

ทำให้เราได้รักใครบางคนมากขึ้น

ทำให้เราได้รักและรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น

ทำให้เรารู้ทิศทางในการใช้ชีวิตมากขึ้น

ทำให้เราเห็นคุณค่าของทุกสิ่งได้มากขึ้น

และทำให้เราได้รู้ถึงจุดยืนของตัวเอง มีดาวนับล้านดวงบนท้องฟ้า สิ่งมีชีวิตนับล้านบนโลก

แต่...เรา ซึ่งเป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งถูกสร้างเหล่านั้น กลับเป็นผู้ถูกเลือก

#อ่อนแอจังมนุษย์

#ขอบคุณแค่ไหนก็ไม่พอ

จะรักษาสิ่งนี้ไว้ Inshaallah
SHARE

Comments