การเดินทางของแมว
...บนเส้นทางแห่งนี้ มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้                                                                และไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไร                                                                                 
...ในเมื่ออดีตคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้
และอนาคตคือสิ่งที่เรายากที่จะรู้                                                                                       
เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จะบอกให้เรานั้น                                                                       
...เต็มที่กับปัจจุบัน...
SHARE

Comments