It's the feeling. 👹👹
นานเท่าไหร่แล้วนะ............................
 ที่ไม่ว่าฉันและเธอ ต่างมีความรู้สึกยินดี หรือ สาแก่ใจ เมื่อคนอื่น...(ที่ไม่ได้อยู่วงโคจรเดียวกัน)
ต่างเจ็บปวด ทุกข์ ทรมาน ผิดหวัง เสียใจ 😈

เมื่อฉันเห็นดี เธอเห็นชอบการอยู่เหนือคนอื่นๆ
การเห็นทุกข์ของคนอื่นคือความสุข 

ความรู้สึกเหล่านี้มาจากไหน ใครกันนะที่อยู่เบื้องหลัง

และจะน่ากลัวที่ความรู้สึกนี้จะพัฒนาไปเป็นความเฉยเมยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความทุกข์ ความผิดหวัง เสียใจ


#โปรดอย่าลืม🌎ไม่ได้หมุนรอบ👫
SHARE

Comments