คนเราจะอ่อนไหวได้แค่ไหนกัน
ความอ่อนไหวมีระดับของมันไหม อาจจะแค่คล้อยตาม กระทำตาม หรือการร้องไห้ให้กับอะไรบางอย่าง

แล้วสิ่งที่เรียกว่าบางอย่างก็ส่งผลต่อระดับความอ่อนไหวของแต่ละคนไม่เท่ากัน แล้วอะไรกันแน่ที่ชี้วัดความอ่อนไหนของเรา

อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ได้รับฟังมามันตรงกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานความคิดของเรา จนเกิดการคล้อยตาม

หรือมันตรงกับจุดอ่อนของเรา บางสิ่งที่พยายามปิดกลั้นมันเอาใว้ แต่เพียงแค่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าเพียงแผ่วเบาก็มีผลกระทบต่ออารมณ์มาก จนร้องไห้ออกมา

แล้วเราจะปิดกั้นมันไว้ได้อย่างไร เมื่อสิ่งที่ถูกปิดกั้นเอาไว้เมื่อออกมาจะส่งผลให้เรารู้สึกแย่ คงตอบได้เพียงว่า ถ้ามันคือสิ่งที่เราหวาดกลัวที่สุดจะแก้ได้คือต้องเลิกกลัว 

แต่มันก็ยากเหลือเกินที่จะเอาชนะความกลัวจากบาดแผลในอดีตที่ฝั่งแน่น อาจจะทำได้เพียง หาวิธีทำให้มันกลับไปหลับไหลเหมือนเดิม โดยการปลดปล่อยมันออกมา ให้เรารู้สึกชาชินกันมันSHARE
Writer
_TenShiC_
Dreamers
| การเพ้อฝันคือสิ่งที่บอกว่าเรายังคงมีความรู้สึก |

Comments