มนุษย์เราดำเนินไปล้อกับกลไกของกาลเวลา
มนุษย์เราดำเนินไปล้อกับกลไกของสัญชาตญาณพื้นฐาน
มนุษย์เราดำเนินไปล้อกับความคิดที่ติดอยู่ในหัวของตนเอง
ไม่มีอะไรจริงแท้เท่ากับกาลเวลาที่่่ผ่านเวียนหมุนเลยไป...
แม้ฉันจะนั่งอยู่เฉยๆ กาลเวลาก็ยังเคลื่อนผ่านไป
มนุษย์เราดำเนินชีวิตเป็นช่วงเล็กๆช่วงหนึ่งของเวลาทั้งหมดตามธรรมชาติ
ความว่างเปล่าเท่านั้นที่ฉันเป็นสิ่งจริงแท้ ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น
SHARE
Writer
Violetgraper
Writer,Reader
I always sink into deep. หนึ่งรอยยิ้มของดอกไม้

Comments