บันทึกสิ้นเดือน
เพิ่มปริมาณคนรู้จักมากขึ้น หลากหลายและแตกต่างมากขึ้น
มองหาคอนเนคชั่นแปลกๆใหม่ๆ สนใจความหลากหลายต่างวัฒธรรมเสมอๆ
อย่าหลงละทิ้งสิ่งที่ตัวเองสนใจ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้สภาพแวดล้อมหล่อหล่อม
ไม่แข็ง ไม่อ่อน ไม่ยวบยาบ เพิ่มอ่อนไหวใส่ในรายละเอียดแต่ลดความหยุมหยิม 
หลุดวังวนหมกหมุ่นผิดหวัง ระวังเสพติดสมหวัง อารมณ์ขันสำคัญ สร้างอย่างเล็กๆน้อยๆทุกวัน ❤️
SHARE

Comments