เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้...?
เพื่อนๆ ว่าคนเรา
เลือกที่จะเป็น
ทุกอย่างได้จริงๆ
ไหมครับ?
=============
.
.

.
.
.
ได้ยินมาแต่อ้อนแต่ออก
ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เลือกที่จะเป็นได้
.
.
เมื่อก่อนผมเองก็เชื่อ
อย่างสนิทใจว่ามัน
เป็นแบบนั้นได้จริงๆ
.
.
แต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลก
แห่งความเป็นจริงใบนี้แล้ว
ผมก็ต้องพบว่าตัวเอง
เข้าใจผิดมาโดยตลอด
.
.
เพราะเอาเข้าจริง
เราเลือกเป็น “ทุกอย่าง”
ที่เราต้องการไม่ได้
แต่เราจะเป็นได้ก็แค่เฉพาะ
กับสิ่งที่โลก “อนุญาต”
ให้เราเป็นเท่านั้น
.
.
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาส
เป็นได้อย่างที่ใจอยากเป็น
.
.
ไม่ใช่ทุกความพยายาม
จะพาทุกคนไปถึง
ทุกความสำเร็จได้อย่างที่ฝัน
.
.
และไม่ใช่ทุกสิ่งที่ฝัน
จะเป็นจริงได้อย่างที่
เราต้องการ
.
.
ทุกสถานะที่โลก
อนุญาตให้เราเป็น
ล้วนมีเงื่อนไขเสมอ
และทุกเงื่อนไขก็มีใครบางคน
ที่อาจครบสมบูรณ์กว่า
ได้สิทธิ์เป็นในสิ่งที่เรา
อยากเป็นนั้นไปก่อนเรา
เสมอเช่นกัน
.
.
โชคดีที่บางสถานะบนโลก
ยอมให้มีคนได้รับสิทธิ์นั้น
ไม่จำกัดจำนวน
มันจึงยังมีโอกาสเสมอ
ที่เราจะเป็นสิ่งนั้นได้
ตราบเท่าที่ใจยังมีความพยายาม
และไม่สิ้นหวัง
.
.
แต่สำหรับบางสถานะบนโลก
ก็ยอมให้มีคนได้รับสิทธิ์นั้น
เพียงแค่คนเดียว
มันจึงไม่มีโอกาสที่จะให้เรา
ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็น
ถ้ามีคนได้รับสิทธิ์นั้นอยู่ก่อนแล้ว
.
.
ไม่ว่าเราจะอยากเป็น
คนนั้นของเค้ามากแค่ไหน
ถ้าที่ตรงนั้นมีคนใช้สิทธิ์แล้วเมื่อไร
หรือถ้าเค้าไม่อนุญาตให้เราเข้าไป
ก็ไม่มีวันที่เราจะได้เป็น
ได้รับสิทธิ์นั้นอยู่ดี
.
.
คนเราเลือกเกิดไม่ได้
เลือกที่จะเป็นทุกอย่าง
ที่ใจต้องการก็ไม่ได้
.
.
แต่บางทีแม้เราจะ
เลือกเป็นทุกอย่างไม่ได้
เราก็ยังเลือกที่จะไม่เป็น
บางอย่างได้เสมอ
.
.
เราเลือกที่จะไม่เป็น
คนที่ไม่มีความสุขได้
.
.
เราเลือกที่จะไม่เป็น
คนที่หมดกำลังใจได้
.
.
เราเลือกที่จะไม่เป็น
คนที่จมอยู่แต่กับอดีต
อันขมขื่นได้
.
.
เราเลือกที่จะไม่เป็น
อะไรที่มันบั่นทอน
ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราได้
.
.
เพื่อให้ตัวเรามีแรง
ก้าวต่อไปค้นหา
สิ่งที่โลกอนุญาต
ให้เราเป็น
.
.

ซึ่งถึงแม้โลกจะไม่อนุญาต
ให้เราเลือกเป็นทุกอย่าง
ที่เราต้องการได้
.
.
แต่โลกก็พร้อมอนุญาต
ให้เราเลือกที่จะมีความสุข
กับสิ่งที่เราเป็น
.
.
...ได้เสมอ...
บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments