การกอดและการถูกกอด
เราเชื่อว่า การกอด คือการส่งผ่านความรู้สึกและคำพูดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ดี

เราจึงชอบที่จะกอดเพื่อนตัวเองหรือน้องๆ แทนการทักทายหรือการสวัสดี เพราะมันแอบแทรกด้วยความคิดถึง บ้างก็กอดแทนคำขอบคุณ และบางครั้งก็เป็นการปลอบใจมากกว่าคำพูดใดๆ 

การกอดเหมือนเป็นแหล่งพักพิง เป็นเหมือนโอเอซิส เป็นเหมือนแหล่งกำลังใจ และอีกสารพัด 


แต่ถ้าหากกอดไม่ได้.. เราชอบที่จะอยู่ข้างๆ ได้ยืนหรือนั่งข้างๆ เพื่อให้รู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะ เราจะไม่ไปไหน อยู่ข้างๆและเป็นกำลังใจในวันที่เธอเหงา วันที่เธอเหนื่อย 

---- 

สำหรับเรา...
เรามักเป็นฝ่ายกอดมากกว่าถูกกอด
เพราะไม่ชอบตัวเองที่ถูกกอดในยามอ่อนแอ
มันเหมือนน้ำทั้งเขื่อนมันจะทะลักผ่านดวงตา
แต่ก็รู้สึกอยากได้อ้อมกอดจากใครสักคนหรือการมีใครสักคนอยู่ข้างๆ ในยามที่เหนื่อยล้าเหมือนกัน 
SHARE
Writer
Feeldownwithme
Other
นี่คือเรื่องราวเศร้าๆหม่นๆ ของคนๆหนึ่ง

Comments