เทศาตรีฤกษ์
มาต่อกันที่ฤกษ์ที่ 5 เลยนะครับ กับเทศาตรีฤกษ์

เทศาตรี แปลว่า สัญจร ข้ามท้องถิ่น ผู้ท่องเที่ยว บางครั้งก็เรียกว่า เวสิโยฤกษ์ หมายถึง ฤกษ์ของพ่อค้า แม่ค้า และบางครั้งก็แปลว่า หญิงแพศยา โดยมาจากคำว่า "เวสิยา" และ "เวสิ" ซึ่งหมายถึง หญิงงามเมือง หญิงชั้นต่ำ หญิงแพศยา

แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เกิดมาในฤกษ์นี้จะต้องมีนิสัยไปในทางนั้น หรือทำอาชีพอย่างว่า

ผู้ที่เกิดมาในฤกษ์นี้ มักเป็นคนเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย รักความสนุกสนาน เรียนรู้ได้หลายภาษา มีเสน่ห์แรง มักได้ทำงานเกี่ยวกับการเดินทาง เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การค้าขาย หรือทำงานกลางคืน

ทางโลกธรรม เทศาตรี เปรียบได้กับ การถูกนินทา ซึ่งตรงข้ามกับ เทวีฤกษ์ เปรียบได้กับ ได้รับการสรรเสริญ

เทศาตรีฤกษ์ มักใช้เป็นฤกษ์สำหรับ งานที่สนุกสนานรื่นเริง เปิดผับบาร์ เปิดสถานเริงรมย์ เปิดร้านเหล้า เปิดโรงมหรสพ เปิดร้านค้าขาย ติดต่อการค้า เปิดงานแสดง งานบันเทิง เปิดบ่อนการพนัน เปิดธุรกิจด้านกามารมณ์ เปิดโรงแรม โรงภาพยนตร์ เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปต่างประเทศ ย้ายที่อยู่ ย้ายงาน เปิดงานแสดงศิลปะ เปิดสถานอาบ อบ นวด ตั้งวงดนตรี เปิดร้านเสริมสวย ขายเครื่องสำอาง เปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กิจการสาธารณะ เปิดตลาดค้าขาย และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิเลสและความมัวเมา

ในวิชาทักษามหายุค เทศาตรี หมายถึง ย่านธุรกิจ การค้า นักธุรกิจ นายหน้า ย่านสังคม พ่อค้าแม่ค้า ย่านตลาด ความหลากหลาย จับฉ่าย มากมาย

Indy Posts
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments