Day 2 : สิ่งที่มองเห็นในน้ำเปล่า
ตอนนี้เราศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สาขาวิชา จุลชีววิทยา ( Microbiology ) ปี 2
ถ้าใครที่ไม่รู้จักก็คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ
อาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดู

วันนี้เราได้เรียนแลปเกี่ยวกับ โปรโตซัว ยีสต์ แบคทีเรีย
ศึกษาจากแหล่งน้ำต่างๆ แล้วเอาน้ำนั้นมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์
เพื่อฝึกจำแนกจุลินทรีย์แบบต่างๆ

น้ำที่เราเห็นนั้นก็แค่น้ำที่เราก็รู้สึกธรรมดาๆ
แต่เมื่อมันไปอยู่ใต้กล้องจุลทรรศน์
เรารู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง
ได้ลืมโลกที่มันแสนวุ่นวาย
ได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ ว่ายไปมา กินตะไคร้น้ำเล็กๆที่เราก็มองไม่เห็น
โลกอีกใบในหยดน้ำ 1 หยด
โลกที่กว้างใหญ่สำหรับพวกเขา
จนคิดว่าตัวเองโชคดีแค่ไหน ที่ได้เห็นในสิ่งที่สิ่งมีชีวิตตัวน้อยพวกนี้ไม่ได้สัมผัส
ได้เห็นในสิ่งที่คนทั่วไปที่อาจจะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของจุลินทรีย์พวกนี้

หรือเราควรอิจฉาจุลินทรีย์เหล่านี้ที่ไม่ต้องรับรู้ถึงสิ่งเลวร้ายของโลกใบนี้กันแน่
SHARE
Writer
_TenShiC_
Dreamers
| การเพ้อฝันคือสิ่งที่บอกว่าเรายังคงมีความรู้สึก |

Comments