โจโฉสอนลูก
เมื่อโจโฉ สอน โจผี ....
.
โจโฉ : เจ้าจะปกครองบ้านเมืองแบบไหน ?
.
โจผี : เราควรจะส่งเสริมขุนนางที่ซื่อสัตย์ ส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจ
.
โจโฉ : ผิดแล้ว ...เราไม่ควรส่งเสริมขุนนางที่ซื่อสัตย์..
.
โจผี : อ้าว ...ทำไมล่ะ ?
.
โจโฉ : ขุนนางตงฉิน จะทำลายเรา ความชื่อสัตย์ จะทำให้ประชาชนรักเขา วันหนึ่งเขาจะเป็นอันตรายกับเรา
.
โจผี : อ้าวงั้นข้า ..ควรทำอย่างไร?
.
โจโฉ : เราต้องส่งเสริมขุนนาง "กังฉิน" ไม่ใช่ "ตงฉิน"
ให้อำนาจ "กังฉิน" ดูแลบ้านเมือง
.
โจผี : เลี้ยงเขาให้ดี ..ให้เงินทองใช้?
.
โจโฉ : ผิดแล้ว..จงอย่าเลี้ยงให้มัน "อิ่ม" เสืออิ่มจะไม่กัด ..ให้เงินเดือนมันน้อยๆ กังฉินกินไม่พอมันก็จะเอาอำนาจที่เราให้มัน ไปหาประโยชน์กับประชาชน
เมื่อกังฉินใช้อำนาจเราหากิน มันก็จะปกป้องเรา..เราจะปลอดภัย
.
เท่านั้นยังไม่พอ กังฉินจะมีความผิด เป็นชนักติดหลัง
กังฉินคนไหนทรยศ เราก็ใช้ข้อหาที่มันฉ้อราษฎร์บังหลวงเล่นงานมัน
.
โจผี : แต่ทำอย่างนั้น ไปนานๆ ประชาชนที่เดือดร้อนมากขึ้นๆ จะไม่ลุกมาโค่นล้มเราหรือ??
.
โจโฉ : อย่ากลัวไปเลย..การเลี้ยงกังฉิน มีวิธีการ
.
1 จงอย่าเลี้ยงให้อิ่ม และ
.
2 จงอย่าเลี้ยงให้มันสามัคคี..
.
โจผี : อย่าเลี้ยงให้สามัคคี ทำอย่างไร?
.
โจโฉ : จงให้อำนาจแก่คนที่ไม่สมควรจะได้..
.
โจผี : ทำแบบนั้น จะได้อะไร?
.
โจโฉ : ได้กังฉิน ไว้ปราบกังฉิน ..เมื่อกังฉินที่ปกครองเมืองใด ทำประชาชนเดือดร้อนมากๆ มีท่าทีจะก่อความวุ่นวายลุกลามมาถึงเรา เราก็ให้อำนาจสั่งการให้ แก่กังฉินอีกเมือง มาโค่นมัน ...
.
เมื่อโค่นสำเร็จ...ประชาชนก็จะ แซ่ซร้อง สรรเสริญเรา..รักเรา ด้วยแรงนิยม ที่ให้คนมาขับไล่กังฉินเก่านี้เอง
.
กับกังฉินใหม่นั้น จะช่วยเราปกครองอย่างสงบ เข้าที่เข้าทางต่อไปได้อีกหลายปี...
.
และ เมื่อถึงเวลา..เราก็ทำแบบเดิมอีกไปเรื่อยๆ วิธีนี้เราก็จะอยู่ได้ตลอดไป
.
เอ...อ่านไปอ่านมา เรื่องนี้มันคุ้นๆ เนอะ
SHARE
Writer
temjai
Writer Facilitator
Do the thing you do best.

Comments