ตะวัน กับ จันทรา
ในเวลาที่ดวงตะวันขึ้นสาดแสงทองสู่แผ่นดินเบื้องล่าง...

จันทราก็เอาแต่หลับใหล ไม่สนใจใยดี...อย่างดีก็ได้แต่คอยมองดวงตะวันจากข้างล่างแต่เมื่อถึงคราที่จันทราจะต้องขึ้นสาดแสงบ้าง...

ก็เป็นเวลาที่ดวงตะวันจะต้องตกลงลับตาไปเสียแล้วกว่าจะรู้ถึงค่าของแสงตะวัน...ก็มีเพียงจันทราโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาบนฟ้ากว้างใหญ่

แม้จะมีดวงดาวเป็นเพื่อนมากมายแค่ไหน...ก็ไม่อาจทดแทนดวงตะวันแต่แม้ดวงตะวันจะอัสดงลงไปแล้ว...จันทราก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตนเองต่อไป

และไม่ว่าถึงอย่างไร...ก็ไม่มีวันใด หรือคืนใด ที่ดวงตะวันและจันทราจะได้ขึ้นตระหง่านฟ้าเคียงคู่กัน


"แต่สำหรับฉัน ดวงจันทร์ผู้รอคอยดวงนี้ จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป...และยังหวัง ยังรอคอยว่าสักวันจะมีปาฏิหาริย์ ให้ตะวันและจันทราจะได้ขึ้นมาพบกันบนฟากฟ้านี้สักครั้ง" 
SHARE

Comments