แรงกดมีค่าไม่เท่ากับแรงผลัก
หลายครั้งที่เห็นประกาศรับสมัครงาน จะมีคำจำกัดความหนึ่งระบุอยู่ในข้อ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
คือ
“สามารถรับแรงกดดันได้ดี” 
ก็อดจินตนาการไม่ได้เลยว่า ในที่ทำงานนั้นจะมีเรื่องให้กดดันระดับไหนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในทุกๆ สถานที่ทำงาน ต่างมีความกดดันในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือตัวเนื้องานเอง

บางคนอาจมองว่าแรงกดดันจะทำให้เรามีวิถีชีวิตในสังคมการทำงานที่โตขึ้น เก่งขึ้น อดทนมากขึ้น

แต่ในทางกลับกัน หลายคนอาจเจอภาวะเครียดแอบแฝง บ้างก็เครียดแบบแสดงออก หรือแรงกดกันจากคนหนึ่งสู่อีกคน อาจทำให้สมาชิกในทีมไม่ชอบใจนัก ส่งผลไปสู่การร่วมงานกันในทีม


จึงเกิดคำถามให้อดคิดไม่ได้ว่า
แรงกดดันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ทำงาน
มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่และขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้จริงหรือ ???  
สิ่งที่ลูกน้องอยากได้จากหัวหน้า-เพื่อนร่วมงาน คืออะไร ?  แรงกดดัน หรือ แรงผลักดัน 


SHARE

Comments