เรื่องของฉัน(แล้วก็เธอด้วย)
มันเป็นเรื่องของฉันและเธอ
ครั้งหนึ่งเราโคจรมาเจอกัน 
เธอเข้ามาดึงให้ฉันเข้าไปอยู่ในโลกของเธอ 
จากนั้นเธอก็เข้ามาอยู่ในโลกของฉัน
ครั้งหนึ่งตอนนั้น ที่เรายังคงรู้สึกในแบบเดียวกัน

ครั้งหนึ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ตอนนี้
เมื่อวันเวลาผ่าน ความรู้สึกมีอันต้องเปลี่ยนไป
เมื่อฉันรู้สึกมาก เธอก็เช่นกัน หากแต่คนนั้นของเธอไม่ใช่ฉันอีกต่อไป

เธอจากไป

แต่ก็ได้แค่ตัวเท่านั้นเธอทิ้งร่องรอยความเป็นเธอในความคิดของฉัน 
ทิ้งไว้ให้คอยคิดถึงก่อนจะนึกถึง

มีแค่เธอเท่านั้นที่เดินต่อ และมีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมตลอดมา.

มันยังคงเป็นเรื่องของฉันและเธอ
((เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและคงจะคงอยู่ในความคิดต่อไป))SHARE
Written in this book
SOMEWHERE BETWEEN THE LINE
Writer
quitejay
try-ner
- waiting for December to come or maybe all i think about is just Christmas :-)

Comments