ปริศนาที่1
บนโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลคำถามมากมายถูกคิดค้นขึ้น บ้างค้นพบคำตอบ บ้างไม่อาจค้นพบคำตอบ ความสงสัยก่อกำเนิดขึ้นทั้งในหมู่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ธรรมชาติเป็นสิ่งลึกลับ การเดินเข้าป่าลึกเพื่อใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อหาคำตอบไม่ใช่คำตอบที่จะไขปริศนานี้ได้ แท้จริงธรรมชาติอยู่รอบตัวเรา ศาสนาเป็นคำตอบชุดแรกที่มนุษยืคิดค้น วิทยาศาสตร์เป็นคำตอบชิ้นถัดมา แล้วคำตอบชิ้นต่อไปจะ ณ หนแห่งใดไม่อาจล่วงรู้ แค่นี้ก็ช่างเป็นปฤจฉาที่ไร้ผู้ใดมาวิสัชนา เมื่อนั่งลงอ่านแล้วจงตอบมา อะไรเอ่ยลึกที่สุดในโลกแห่งทวีปทั้ง7 5มหาสมุทร 193เขตประเทศ?
 จงตอบตามวิสัยที่ถนัด จงใฝ่หาความรู้เพื่อพิจารณาแล้ววิสัชนามา ไขให้แจ้งซึ่งปริศนานี้
SHARE

Comments

nawtpal
3 years ago
marina trench?
ประตูที่เราไม่ได้ถือกุญแจ?
หัวใจของนกที่หลุดมือไป?
Reply