แผ่นกระดาษ
     ฉันจรดปากกาลงบนกระดาษ ขีดเขียนลายเส้นเป็นตัวอักษร ตั้งใจกดย้ำลงน้ำหนักในทุกประโยคสื่อถึงความมุ่งมั่นและแน่วแน่ บอกเล่าเหตุผลและแรงจูงใจ อธิบายถึงที่มาที่ไปของการกระทำ 

     ลงรายละเอียดความยาวเกือบหนึ่งหน้าเอสี่ และลงชื่อกำกับไว้มุมล่างซ้ายเยื้องจากประโยคสุดท้ายต่ำลงมาหน่อย

     ฉันอ่านทวนซ้ำหนึ่งรอบ เพื่อตรวจทานความครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่ฉันต้องการสื่อเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะพับลงเป็นสองทบอย่างบรรจง และสอดแผ่นกระดาษเท่าฝ่ามือนั้นไว้ใต้หมอน 


     หวังมันจะอยู่ในจุดที่ไม่สะดุดตาแต่ก็ไม่ลับตาเกินไป 

     ฉันหวังว่ามันจะทำหน้าที่ของมันได้ดีเท่าที่ฉันคิด และฉันหวังว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะบอกคนอื่นได้ว่าการกระทำของฉันไม่ได้เป็นการ 'คิดสั้น' อย่างที่ใครหลายคนมักจะพูดถึงกัน ฉันหวัง... 


     ว่าข้อความที่ฉันเขียนอย่างตั้งใจ จะทำให้คนอื่นยอมรับได้ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันคิดมาอย่างยาวนาน รัดกุม และสมเหตุสมผลเพียงพอ

แต่ฉันก็ได้เพียงแค่หวังว่ามันจะทำหน้าที่ได้ดีสมกับที่ฉันคิดไว้ เพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ฉันก็คงไม่อาจรับรู้ผลลัพธ์ใดได้อีกต่อไปแล้ว... 

SHARE
Written in this book
Shades of Emotions
Writer
Z_Twinz
an ordinary man
welcome to my little weird world. | I'm human in gray-scale.

Comments