ความรัก...ที่รอการซ่อมแซม
ความรัก เป็นสิ่งสวยงาม
ความรัก เป็นแรงผลักดันให้กับทุก ๆ สิ่ง
ความรัก เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกกำลังใจ
ความรัก เป็นเหมือนเวทมนต์สะกดให้โลกมีเพียงสองเรา
.
.
แต่เมื่อใด ความรัก กลับด้านเป็นเวทมนต์ด้านมืด
ความรัก จะทำให้เราเจ็บปวด
ความรัก จะเป็นแรงฉุดให้เราจมอยู่กับความทุกข์
ความรัก จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นอนาคตที่จะเดินหน้าไปต่อได้

ความรัก ก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคม
ความรัก เปรียบเสมือนกับสิ่งของที่เมื่อทำมันพังแล้ว ก็ไม่สามารถซ่อมแซม

ให้มันกลับมาปกติได้เพราะมันคงถูกแก้ไม่ตรงจุด

เฉกเช่นเดียวกับ 
.
.
จักรยาน เมื่อมันถูกใช้งานจนพัง
เรานำไปซ่อมแซมในส่วนที่เราคิดว่ามันพัง
เมื่อใช้ไปแค่เพียงแป๊ปเดียว
มันก็กลับมาพังเช่นเดิม
ราวกับว่าไม่เคยได้รับการซ่อมแซมมาก่อน

เหมือนกับแอร์ ที่เราใช้มันจนพัง
แม้เมื่อซื้อมาใหม่ๆ จะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
แต่ระยะเวลาและการใช้งานที่หนักหน่วง
ก็ทำให้มันพังในที่สุด
แม้เราจะนำไปซ่อมแซม
มัน... ก็ยังคงพังเช่นเดิม
แบบเดียวกับก่อนการซ่อมแซม


คนเรามักจะแก้ปัญหา และชอบการแก้ปัญหา
ในส่วนที่ตนคิดว่ามันพัง
 

แต่ไม่เคยคิด ที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
พอแก้แล้ว มันก็พังอีก
แก้ใหม่ ก็พังอีก
.
.
มันเพราะอะไร ?
.
.
ทำไมเราไม่แก้กันตั้งแต่ต้นเหตุ
ทำไมเราต้องมาแก้เฉพาะจุดที่เรามีปัญหากัน

เพราะเราไม่เข้าใจกัน
บางคนใช้ความเข้าใจ เพราะคิดว่า
... มันคือความเข้าใจ
จากเหตุผลของตัวเอง

แต่ทุกคนก็ล้วนมีเหตุผลของตัวเอง
เลยไม่ใช้ความเข้าใจ ในความคิดคนรอบข้าง

เพราะคิดว่าเราใช้เหตุผล
เหตุผลของเราถูก 
และความเข้าใจของเราก็ถูก

แต่เราไม่เคย
.
.
เอาใจเขา มาใส่ใจเรา.
.
และ
.
.
รับฟังผู้อื่นบ้าง อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

26-6-60 🌵
SHARE
Writer
Poppularize
Life Researcher
While you are looking for a gap, other people are fulfilling. Thanks a lot for read it ^^

Comments