รถไฟสายนี้สิ้นสุดที่ไหน กับ เส้นทางที่ไม่ได้เลือกเอง
     การเดิงทางของผมนั้นได้ผ่านมาจนเกือบจะถึงครึ่งทางแล้ว บางเส้นทางนั้นผมไม่ได้เลือกเอง  มันพาผมไป ยังที่ๆไม่ควรไปเหมือนกับกำลังเดินทางไปยังดินแดน อันหนาวเหน็บ บ่อยครั้ง ที่ผมไม่สามารถกลับมาตั้งหลักยังที่จุดที่ควรจะอยู่ 
     แต่ว่าการเดินทางยันยาวนานของผมนั้น ผมจะไม่ยอมให้มันหยุด ทั้งๆที่ยังไม่ถึงจุดหมายหรอก ถึงแม้ว่ามันจะวนกลับไปผิดเส้นทางอีก คอยบอกกับตัวเองเสมอว่า มันจะจบลงไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด 
     จวบจนถึงวันนี้ ผมก็ยังมาไม่ถึงครึ่งทางเสียที เส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ผมรู้แค่จุดหมายเพียงเท่านั้น แต่เส้นทางนั้นผมไม่สามารถ กำหนดเองได้เลย จึงต้องใช้ความพยายามเท่านั้นที่จะพาให้ผมไปยังจุดหมายอันแสนไกล 
จุดหมาย + พยายาม "เท่านั้น"- บ่อยครั้งที่หลงไป แต่ผมก็ได้พยายามอย่างมากเพื่อที่จะกลับมายังเส้นทางเดิม.
                                            FlowZ

SHARE
Written in this book
Normal Side
ก็แค่คนๆหนึ่งที่อยากจะเขียนเรื่องราว
Writer
FlowZ
One who lives in the clouds.
"ถ้าตื่นได้ในความฝัน มันก็คงดี"

Comments