ทฤษฎีทางแยก
ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเส้นทางให้นักเดินทางเลือก
ว่าจะไปซ้ายหรือขวา  ไปต่อ หรือหันหลังกลับ
เมื่อตัดสินใจเดินต่อไปในทางที่เลือกแล้ว เกิดอยากเปลี่ยนใจหันหลังกับ
นักเดินทางก็สามารถเลือกที่จะเดินกลับได้
กลับมาตรงทางแยกเดิมที่เคยตัดสินใจไปก่อนหน้า
โดนสิ่งที่จ่ายไป มีเพียงแค่ เวลา เท่านั้น

แต่หากเป็นชีวิตจริง 
เราต่างตัดสินใจตรงทางแยก นับร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ง ไม่อาจรู้ได้
เราจะทำ ไม่ทำอะไร กินหรือไม่กิน เรียนหรือโดด นอนหรือตื่น
แต่ชีวิตกลับเดินทางย้อนกลับไปไมไ่ด้
เราต้างต้องเดินหน้าต่อไปกับเส้นทางที่เราเลือกเดิน ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม
เราโตขึ้น เรามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้นมาภาระหน้าที่ให้เราดูแลมากขึ้น
ทุกการตัดสินใจถูกหล่อหลอมเป็นตัวเราเองในปัจจุบัน

แต่หากพูดถึงชีวิตคู่ ชีวิตคู่ ชื่อก็บอกแล้วว่า" คู่ " เมื่อเราเดินทางร่วมกัน
เมื่อถึงทางแยกเราต่างต้องตัดสินใจร่วมกัน เพื่อเดินทางต่อ หรือพ่อแค่นี้
ระหว่างนั้นทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น
มีอุสรรคบททสอบ ให้เราตัดสินใจ
ทางแยกข้างหน้าที่เราต้องเจอ เราจะยังเลือกตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตต่อด้วยกันไหม
ถ้าตัดสินใจไปต่อก็เรียนรู้กันไปจนกว่าจะไปเจอทางแยกใหม่
แต่ถ้าไม่เราต่่างต้องเดินคนละทางและห่างกันออกไปเรื่อยๆไกลขึ้นๆ
อย่างไรก็ตามทั้งสองคนต่างต้องเดินทางต่อและไปตัดสินใจในทางแยกต่อไปอยู่ดี
ครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตการเดินทาง

บนทางแยกแห่งชีวิตนี้ 
SHARE

Comments