วันสำคัญของคุณจะจบลงหรือเปล่า
เราไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกที่มีให้กัน
มากกว่าความสวยงามของตัวเลขวันเวลาหรือ

เราไม่ได้สนใจคำพูดของคนข้างๆ
มากกว่าการมองรอยยิ้มของคนอื่นหรือ

เราไม่ได้เชื่อมั่นในหัวใจของกันและกัน
มากกว่าคำทำนายของคนอื่นๆหรือ
ไม่สำคัญเลย...ถึงแม้วันเวลาเรียงความสวยงามของตัวเลข
แต่สิ่งที่ถูกมองเห็นเป็นเพียงเรื่องพื้นๆ
เทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจ
สิ่งที่นับไม่ได้ย่อมมีค่ามากกว่าเสมอ
เพราะเราไม่ได้รักกันเฉพาะวันเลขสวย...

อย่าให้รอยยิ้มของคู่อื่นๆ
หรือคำขอบคุณในของขวัญที่เขาให้กัน
หรือการฉลองวันสำคัญในภาพที่เราเห็น
มีผลต่อความรู้สึกจนเกิดการเปรียบเทียบ
แล้วสุดท้ายความรักของเรากลายเป็นเพียง
การแข่งขันความหวือหวา
เพราะเราไม่ได้รักกันตามคนอื่น...

อย่าให้คำทำนายต่างๆทำให้วิตกกังวล
อย่าให้คำเหล่านั้นมีผลกว่าความคิดของเรา
อย่าให้ใครคาดเดาว่าเราต้องเป็นไปในทิศทางแห่งการสุ่ม
เพราะเราไม่ได้รักกันตามคำทำนาย...

เราตัดสินใจรักกัน
บนหัวใจของเราไม่ใช่บนคำพูดของใคร
ดังนั้นแล้ว...
ต่อให้วันนี้จะเป็นอย่างไร
เราก็ยังรักกันใช่ไหม...

เพราะเราไม่ได้รักกันตามสิ่งหลวมๆบนโลก...
:')


SHARE
Writer
DreamerGlint
Imaginery
จักรวาลกว้างใหญ่เพียงไหน ทุกสิ่งมีเหตุผลเสมอ

Comments

loongchat
10 months ago
ชอบความคิดแบบนี้ครับ
Reply
DreamerGlint
10 months ago
:')