MER
ฉันเป็นคนธาตุน้ำ

ทุกครั้งที่ได้ยินเพลง mer ฉันมักจะนึกถึง

ฝน

ทะเล

และน้ำตา

เราจมดิ่งลงไปในทะเลอันมืดมิด

ที่ด้านบนมีพายุฝนกระหน่ำ

ฉันหาทางไปไม่ถูก

ว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำ

ฝนตกกระหน่ำ

น้ำตาไหลพราก

น้ำรอบๆตัวฉันค่อยๆรวมกันเป็นหนึ่ง

ความเศร้าและ sad song คลอเคล้าราวกับซีนในหนัง

ผืนทะเลเย็นเหยียบค่อยๆเปลี่ยนเป็นมวลอากาศเบาบาง

ความเศร้ายังคงอยู่

แต่ไม่มีน้ำแล้ว

ทั้งฝน

ทะเล

และน้ำตา
SHARE

Comments