" ความหวังตอนแรกเริ่ม "
" ทุกคนมี 100 คะแนนอยู่ในมือ "

อาจารย์พูดขึ้น
ในวันแรกของคาบเรียน

วันแรกของการเรียน
เราเปี่ยมไปด้วยความหวัง
เทอมนี้ก็คง A

แต่วันสุดท้ายที่เกรดออก
เรากลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

สิ่งที่หวัง กับ สิ่งที่เป็น
มันไม่ค่อยเป็นสิ่งเดียวกันหรอก

วันนี้ที่คะแนนเราไม่ดี
มันคงแก้ไขอะไรไม่ได้

เราคงต้องรอ
วันหน้าของคาบเรียน
เพื่อปรับปรุงตัว

วันแรกที่เรามี 100 คะแนน
ก็คงเหมือนกับตัวเราในวันนี้

" เราเองก็เคยเข้มแข็ง
เราเองก็เคยมีแต่ความสุข
เราเอง .... ก็เคยมีความหวัง และ ความฝัน "

เวลาที่เราข้ามผ่านมา
หลายเรื่องราวได้กัดเซาะตัวเรา

วันที่เราเคยยิ้มได้เต็มมุมปาก
วันนี้อาจจะไม่มีอีกแล้ว

เราโตขึ้น
พร้อมกับคะแนนรอยยิ้ม
ที่ลดลง

มันจะเป็นไปได้มั้ย ?

ถ้าเราจะเพิ่มคะแนนที่เรามี
ให้มันเต็มร้อยอีกครั้ง

ก็อาจจะเป็นไปได้

แต่มันคงต้องใช้เวลา
เหมือนกับที่เราต้องรอเทอมใหม่
เพื่อที่จะมี 100 คะแนนอีกครั้ง

มันอาจจะต้องใช้เวลานาน

แต่ว่าชีวิตน่ะ

" There is always hope "
ยังมีความหวังเสมอ

- 3.6.2017 -

#thxbanksy

ฝากเพจด้วยนะครับ Once A Moment
SHARE
Written in this book
Missing Time
Writer
-Thada-
writer
I'm a normal.

Comments