Human book - มะนุด - หนังสือ
สิ่งเดียวกันที่ทำให้เข้าใจโลกของผู้อื่นซึ่งพร้อมๆกันนั้นก็เสริมสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ผุพังในโลกของตัวเอง

เราเติบโตขึ้นจากเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตผู้คนที่ถูกกล่าวถึง

ผ่านความอ่อนไหว

ผ่านความเจ็บปวด

ผ่านความหวาดกลัว

ผ่านความเกลียดชังและความรัก

ผ่านสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวถึงประสบ

เมื่อเราเข้าใจความเป็นไปในโลกของผู้ถูกกล่าวถึง

เราย่อมเข้าใจความเป็นไปในโลกของตัวเอง

และเมื่อนั้นโลกใบนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวอีกต่อไป

เราจะมองเห็นความงดงามในซากปรักหักพัง

เห็นนํ้าใจในความแร้งแค้น

เห็นความสงบซุกซ่อนท่ามกลางความสับสน

เห็นความทระนงในการกดขี่

เห็นความดีงามในตัวผู้คน

สิ่งเดียวกันทั้งหมดนั้นและผู้ถูกกล่าวถึง

ล้วนถูกบันทึกและเอื้อนเอ่ยด้วยตัวอักษร

"หนังสือ" จึงเปรียบเสมือน "มนุษย์"

ซึ่งแปรเปลี่ยนจากสภาวะที่มีรูปกายและเลือดเนื้อ

ไปสู่สภาวะความทรงจำที่สิงสู่ในหน้ากระดาษ

บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร

เป็นความงามซึ่งแม้ไร้ตัวตนแต่ทำหน้าที่เข้าไปสัมผัสความงามในจิตใจผู้รับสารได้อย่างไม่มีที่ติ

จิตวิญญาณของผู้กล่าวถึงจึงไม่เคยดับสูญ

ยังคงอยู่ผ่านกาลเวลา พร้อมทำหน้าที่ผู้ส่งสารที่ซื่อสัตย์

พลังแห่งการมีชีวิตของผู้ถูกกล่าวถึงยังคงจุดไฟแห่งชีวิตของผู้คนแต่ละยุคสมัย

มอบความกล้าหาญและแสงสว่าง

บ้างบอกเล่าความทุกข์ระทม

แต่เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เรามิอาจปฏิเสธ

แด่ "ผู้ถูกกล่าวถึงในหนังสือ"

แด่ความเป็น "มนุษย์" ของผู้คนในนั้น

แด่ความเป็นนิรันดร์ที่ไร้ตัวตน

หนังสือ
SHARE
Writer
Strangers1992
Reader
Reader.

Comments

adindarinii
2 years ago
อ่านเรื่องราวของชีวิตผ่านตัวหนังสือ
Reply