อัญมณีล้ำค่าในตัวเอง
......เล่าสู่กันฟังจากงาน "นิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว"

คนเราทุกคนล้วนมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดอยู่ในตัวเองทั้งนั้น ก็เหมือนกับการมีอัญมณีอันล้ำค่า
อยู่ในตัวเอง คนอื่นๆบนโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้แบ่งแยกชนชั้น เพศ วัฒนธรรม หรือใดๆทั้งสิ้น

เพียงแต่ว่าเราจะตระหนักรู้ได้อย่างไรว่าตัวเรานั้น.....มีอัญมณีล้ำค่าอยู่ในตัวเอง

ขอเพียงเชื่อมั่นในตัวเองว่า เรามีศักยภาพและความสามารถในแบบของเรา ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบคนอื่น เพราะแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไป 

เมื่อรู้ว่ามีอัญมณีล้ำค่าอยู่ในตัวแล้ว เราจะสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถออกมาในแบบ ของเราเองผ่านการใช้ชีวิต การทำงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึง......
การช่วยเหลือผู้อื่น


SHARE
Writer
Thitiwanku
Daughter and sister
just tell things what I have experienced

Comments