On the way
ระหว่างทาง 

คำนี้จะว่าไปก็คือคำธรรมดาๆ คำนึง

แต่คำๆนี้สำหรับเราเป็นคำที่มีความหมาย 

เราทุกคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เป้าหมายคือ...                         ระหว่างทางที่เรากำลังก้าวเดิน  
เราสามารถกำหนดทิศทางเองได้ว่าจะเลือกเดินทางไหน จะทำอะไร จะตัดสินใจอย่างไร 

เราสามารถมีความสุขในทุกๆก้าวที่เดินได้ทั้งๆที่ยังไม่ถึงจุดหมาย 

บางครั้งระหว่างทางมันก็มีเรื่องให้น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ 

อาจเจอวิวสวยๆที่ทำให้เราอยากแวะพักก่อนไปต่อ 

อาจเจอสิ่งที่เรากลัวแล้วทำให้เราต้องถอยไปตั้งหลักใหม่ก็ได้ 

ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนเป็นประสบการณ์สอนเรา

สุขทุกข์อยู่ที่เราจะมอง
SHARE

Comments