เพลง ได้พบเธอ
หากลมพัด ไม่ปลิวปลิดใบไม้ไหว           Only if, the wind'd not blow all those leaves jolty.
เธอนั้นเพียงเดินผ่านไป                       So you just walked by.
อาจเป็นเสี้ยวนาทีที่                           At that moment.
ฉันและเธอคลาดกัน                           We'd have been miss.

หากดอกไม้ ผลิบานอย่างไรสีสัน           Only if, the flowers blossom colourless.
ไม่งดงามพอให้ฉัน                            So they were not beautiful enough to stop me
หยุดและพบเธอในตอนนั้น                   watching and forthunate meeting you.
วันนี้จะเป็นอย่างไร                            Today, how am I going to be?

ก่อนว่ารักมีเพียงความฝัน                    Love's like a dream
กลับได้พบเมื่อเธอเข้ามา                      'come true when you came to me.
จับมือเธอ ซบลงตรงข้างกัน                 I will hold your hand, and we will cuddle.
ขออยู่อย่างนั้นเหมือนเวลาไม่หมุนไป      May we stay like this forever.

จะไม่ทิ้งเธอไปจากฉัน                         I will not let you go.
จากวันนี้จนนานแค่ไหน                      From now on till eternity.
จะขอ แค่มีเธอข้างกาย                        All I ask is you and just you beside me.
โชคดีแค่ไหนเมื่อหมดใจที่ฉันมี ได้พบเธอ     Fortunately, I met you with all my heart.

เมื่อลมหนาว ปกคลุมเส้นทางทุกสาย
                                When the winter had come, Fog spreads cover in everywhere.
ถ้ารถขบวนสุดท้าย                            Only if, the last train stop
หยุดและรับเธอไปห่าง                        and took you away.
ก็ไม่อาจได้พบกัน                              So we've never met.

ถ้าบนฟ้า มืดมนไม่มีแสงจันทร์          Only if, There is no the moon in the dark night sky,
เพียงก้าวเดียวที่ผ่านฉัน                   So you just walked by.
เธอไม่แหงนขึ้นมองบนนั้น               'cause you'll never look up
คงไม่มีวันได้เจอ                            So we'll never meet.

เฝ้ารอเพื่อได้พบเธอทั้งชีวิตนี้                I've been waiting for you all my life.
ทุกนาทีฉันมีแค่เธอ                           From now on, I'll love you in every moment.
เมื่อฉันได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีไว้เพื่อ­ใคร      I've already known the meaning of my life.
เหนื่อยเพียงใดพร้อมจะเจอ                  I'm ready to live my life.
ขอแค่มีเธอและฉัน จากตรงนี้               Just you and me, and that's all.
SHARE
Writer
DearDream
Waiting Lover
ฉันอยู่ตรงนี้...ที่นี้...เวลานี้...กับทุกสรรพสิ่ง

Comments